Kostnaderna för kopparstölder ökar lavinartat

Kopparkabelstölderna ökar lavinartat och för något år sedan uppskattade brittiska järnvägsmyndigheten att problemet skulle fyrdubblas till år 2014. Detta kanske var en underskattning av problemet då uppgifter från Trafikverket i Sverige tyder på en ännu snabbare ökning.

Enligt Trafikverket kostade kopparstölderna dem i återställande och reparationer 30 miljoner kronor under 2010. 2011 var motsvarande siffra 120 miljoner kronor. En fyrdubbling alltså på ett år.

Dock är totala kostnaden för samhället mycket större. Enbart vid ett enda tillfälle som kabelstölder orsakade inställda tåg kostade detta samhället 150 miljoner kronor.

Kabelstölder ska vara den största utmaningen efter terrorism för det brittiska transportpolisväsendet. Vidare anges att stölder som inbringat tjuven koppar för ett värde motsvarande 450 kr kostat dem 770 000 kr att återställa med de trafikstörningar det innebär.

Att ersätta kopparkablar med aluminiumkablar som sker på vissa håll verkar inte vara gångbart i längden då man redan nu ser en tendens att tjuvarna gärna stjäl aluminiumkablar också.Safetrack, som utvecklar och levererar metoder för anslutning av kablar till räls över hela världen, har nu därför introducerat en ny typ av kabel, SafeCable, som består av mjukglödgad stålvajer (för att motstå vibrationer i rälen) metallurgiskt bunden till koppar.Den nya kabeln har 55-58 procent av den elektriska ledningsförmågan som en kopparkabel i samma storlek men med den skillnaden att SafeCable inte har något skrotvärde för tjuvar.