Reportage

Det pågår en dragkamp mellan regeringen och Trafikverket när det gäller upprustning och. nyinvesteringar i svensk infrastruktur. Regeringen aviserar budgetramar och mål för investeringarna och Trafikverket svarar att de anslagna medlen inte räcker. Det är en katt-och-råttalek som inte skapar...

Rätt prioriteringar, men mer behövs. Det är branschorganisationen Swedtrains reaktion på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026–2037 som släpptes i mitten av januari. – Vi ser positivt på Trafikverkets inriktning att underhålla järnvägen och att modernisera...