Reportage

På Grundläggningsdagen 2023 föreläser Thomas Kamrad från Centerlöf & Holmberg tillsammans med Fanny Deckner från GeoMind om de geotekniska och konstruktionsmässa utmaningarna på fyrspårsutbyggnaden...

Hyperloop kan vara svaret på frågan: Hur ser framtidens hållbara resande ut? En satsning på Hyperloop skulle inte bara ta oss ett stort steg närmare en fossilfri framtid – vi skulle dess­utom få helt nya möjligheter att bygga täta och attraktiva städer där männ­iskan får ta mer plats än bilen. AV...