Reportage

Nu har regeringen presenterat en ny plan för utvecklingen av järnvägsnätet efter det att man skrotat planerna på höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. När regeringen nu lägger fram förslag som ska ersätta planerna på nya stambanor så känns det lite som att lappa...

Mittbanan fungerar som en livsnerv som förbinder Norge med Sverige. Denna vitala gränsöverskridande länk underlättar handel, turism och regional utveckling. Med tiden har järnvägens banvall på vissa platser stött på utmaningar som erosion, sättningar och läckage orsakade av vibrationer från...