Reportage

Den 12 december 2022 skrevs norsk järnvägshistoria när Follobanen den nya järn­vägen mellan Oslo och orten Ski invigdes. Follo­banen, som drab­bades av ett längre oplanerat drift­stopp bara dagar efter invigningen, är tänkt att halvera restiden för pend­lande resenärer. Infrastrukturen i Norges...

Efter regeringens beslut att stoppa nya stambanor för höghastighetståg efterlyser järnvägsforskare och branschföreträdare kraftfulla åtgärder mot kapacitetsbristen på järnvägsnätet. Man vill också att nya järnvägsbyggen förbereds för sammankoppling med framtida höghastighetsbanor.