Reportage

Som en del av det långsiktiga och storskaliga projektet Nya Slussen anläggs en ny bussterminal inuti Katarinaberget. Bussterminalen blir en väderskyddad dockningsterminal som väntas stå klar vintern 2023. Den nya terminalen tar höjd för befolkningsökningen i Nacka och Värmdö fram till 2050 och...

Trafikverket fick ny generaldirektör i mars 2022. Det föranleder ett antal frågor som Nordisk Infrastruktur gärna vill framföra. Därför har vi gjort en liten intervju. AV JÖRGEN STÖDJE BILD: TRAFIKVERKET, SKANSKA Den nye generaldirektören heter Roberto Maiorana och han har lång erfarenhet inom...