NS drar sig tillbaka från internationella marknader efter försäljning av tyska Abellio

NS:s underhållsverkstad för NS Onderhoud & Service i nederländska staden Leidschendam. Foto: Wikipedia Common: Kredit: Steven Lek

Det nederländska järnvägsbolaget NS har sålt sitt tyska dotterbolag Abellio till den tyska tågoperatören BeNEX. Detta steg markerar slutet på NS:s internationella verksamheter som pågått i över 20 år, en strategi som även innefattade försäljningen av den brittiska dottern Abellio UK till brittiskt ledarskap förra året. NS har nu valt att helt fokusera på den nederländska marknaden, både inom nationell och internationell tågtrafik.

Äventyret med Abellio har under årens lopp haft blandade finansiella utfall, där verksamheten i Storbritannien visade positiva siffror medan den tyska delen rapporterade förluster. Sammanlagt uppgick de ekonomiska effekterna av Abellio UK och Abellio Deutschland till en nettoförlust på cirka 260 miljoner euro över en 20-årsperiod. NS betonar att deras återdragande från Tyskland inte kommer påverka de nederländska resenärerna då verksamheterna har skötts separat.

Omvärdering

- Vår initiala expansion utomlands för cirka 20 år sedan var ett svar på de förändringar vi såg ske på den europeiska järnvägsmarknaden", förklarar Angelique Magielse, finansdirektör vid NS. "De senaste åren har dock behovet av att vara aktiva internationellt minskat, och vi har omvärderat vår närvaro utomlands. Mot bakgrund av olika faktorer, inklusive pandemin, insåg vi att de återstående internationella verksamheterna inte längre var lönsamma. Därför valde vi att även sälja Abellio Deutschland.

Godkändes av NS:s ägare, det nederländska finansdepartementet

Abellio Deutschland har förvaltat tre järnvägskoncessioner i åtta tyska delstater och äger även ett rengörings- och säkerhetsföretag i Tyskland. Under 2023 genererade Abellio en omsättning på över 400 miljoner euro och hade fler än 1 600 anställda. Bolagets huvudkontor ligger i Berlin.

Försäljningen av Abellio Deutschland har godkänts av NS:s ägare, det nederländska finansdepartementet. De regionala koncessionsgivarna och regeringarna måste ännu formellt godkänna överföringen, vilken beräknas bli genomförd under andra halvan av året.

Källa: LOK-report