Nödvändig uppgradering av järnvägen

En ny tidtabell och nya verktyg och gränssnitt för att planera tågtrafiken ska införas i det svenska järnvägsnätet. Foto: John Hardwick

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana kommer att informera om lanseringen av Trafikverkets nya systemstöd som ska skapa bättre förutsättningar att möta den ökande efterfrågan på resor och transporter på den svenska järnvägen. En ny tidtabell och helt nya verktyg och gränssnitt för att planera trafik. Det är vad Trafikverket sätter i rullning natten till den 11 december 2022.

Årets europeiska tidtabellsskifte för järnvägen sammanfaller i Sverige med den sista etappen i lanseringen av ett systemstöd som ska skapa nya och bättre förutsättningar att planera och ge plats åt både trafik och banarbeten längs de 14 200 kilometer spår Trafikverket förvaltar.

– Det ska erkännas att det har varit en utmanande resa, vilket inte är så överraskande då det handlar om ett skifte som påverkar mer eller mindre samtliga gränssnitt, arbetssätt och rutiner som rör planering och trafikledning hos både oss och de drygt 50 järnvägsföretag som idag trafikerar järnvägen, säger Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör.

Utvecklingsarbetet har skett inom ramen för projekt MPK, Marknadsanpassad planering av kapacitet. Arbetet har pågått under lång tid och införandet har skett i tre etapper där den första sjösattes våren 2021. För drygt ett år sedan togs beslutet att den sista etappen ska införas i samband med att tågplanen för 2023 har trätt i kraft den 11 december 2022.

– Nu står vi vid tröskeln till en ny tid för järnvägen där vi med moderna och digitala verktyg skapar förutsättningar för en enklare, snabbare och mer tillgänglig planering på järnvägen. Lanseringen är ett första viktigt steg, men fler återstår att ta. Ambitionen är självklart att resenärer och godstransportörer ska påverkas så lite som möjligt längs vägen, säger Roberto Maiorana.

Det är idag trångt på spåren, i synnerhet runt våra storstäder, där en ökande efterfrågan på såväl banarbeten som hållbara resor och transporter konkurrerar om att få plats på spåren.

– Det är en ekvation nuvarande system inte kan lösa, så den uppgradering vi nu gör är helt nödvändig för att vi tillsammans med järnvägsbranschen ska kunna leva upp till förväntningarna från resenärer och godstransportköpare, avslutar Roberto Maiorana.