VR och UPM Plywood satsar på biodiesel för miljövänligare logistik

Tåget spelar en central roll i kampen mot klimatförändringar, då det är ett av de mest miljövänliga och energieffektiva transportsätten, stående för bara cirka 1 procent av alla transportrelaterade utsläpp. Foto: VR

I en ambitiös miljöinsats har VR, Finlands statliga järnvägsoperatör, tagit ett stort kliv mot mer hållbara transporter genom att införa ett nytt koncept med biodiesel, även känt som HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), för sina tågrutter.

Detta miljövänliga drivmedel kommer att användas i samma omfattning som de som genereras av transporten av UPM Plywood's fanerprodukter från fabriken i Pellokoski till Kouvolas och Kotkas distributionscenter. Detta markerar VR:s första steg mot nästan nollutsläpp i tåglogistiken enligt Scope1-klass.

Effektiviserar dragkraften

Strategin speglar ett djupt engagemang från både VR och UPM Plywood för att minska koldioxidutsläppen i deras verksamheter. Trots att ungefär 60 procent av Finlands järnvägsnät är elektrifierat, är det nödvändigt att utforska alternativa, hållbara drivmedel för de oelektrifierade sträckorna.

Förutom användningen av biodiesel har effektiviteten i Pellokoskis järnvägstrafik förbättrats genom att öka tågens lastkapacitet och effektivisera dragkraften, vilket innebär att en motor nu används istället för tidigare två.

Det mest praktiska alternativet

Joni Lehtonen, kommersiell chef på VR Transpoint, understryker vikten av att kontinuerligt utveckla miljövänliga transportlösningar tillsammans med deras kunder. Medan tekniken för alternativa drivmedel som batteri- och vätgasdrivna lok ännu är under utveckling, framstår biobränslen som det mest praktiska alternativet för nuvarande oelektrifierade spår.

Juha Vallittu, logistikchef på UPM Plywood, betonar att övergången till en mer effektiv driftmodell och användningen av biodiesel för deras Pellokoski-järnvägstransporter är ett lysande exempel på produktivt samarbete som direkt minskar utsläppen. UPM Plywood's Scope 3-utsläppsklass består huvudsakligen av råvaruförsörjning och produkttransporter.

Planerar halvering

VR har åtagit sig att följa FN:s mål för hållbar utveckling, med en plan att halvera transportsektorns utsläpp till 2030 och att leda vägen mot ett koldioxidneutralt Finland till 2035.

UPM Plywood är ett välkänt finskt företag specialiserat på tillverkning av högkvalitativt faner och plywoodprodukter. Genom innovation och hållbarhet har företaget positionerat sig som en ledare inom skogsindustrin, ständigt strävande efter att minska sin miljöpåverkan och förbättra effektiviteten i sina produktionsprocesser.

Denna samverkan mellan två industriella giganter understryker deras gemensamma mål att minska miljöpåverkan och främja en grön omställning inom transportsektorn, vilket bidrar till en hållbar framtid för Finland.

Källa: VR