DSB delar ut 1,8 miljoner euro till pendlare trots hög punktlighet

Stora hallen i Köpenhamns centrala järnvägsstation. Utbetalningarna till pendlare efter årets första kvartal fördelas efter sträcka, med stora summor tilldelade viktiga rutter såsom Köpenhamn-Odense och Köpenhamn-Roskilde. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Liberaler Humanist

Trots en imponerande punktlighet under årets första kvartal har DSB, Danska Statens Järnvägar, beslutat att dela ut 13,7 miljoner danska kronor (cirka 1,8 miljoner euro) i ersättning till pendlare.

Under årets första tre månader uppnådde DSB en punktlighet på 78,5 procent för fjärr- och regionaltågen och 96,5 procent för S-tågen. Dessa siffror överträffar de uppsatta målen för båda kategorierna. Trots detta kommer pendlare att få ersättning på grund av bland annat tidigare förseningar och ändrade gränser för ersättning. DSB:s kontrakt med staten kräver en punktlighet på minst 75 procent för fjärr- och regionaltåg samt minst 92,4 procent för S-tåg.

"Efter några utmanande väderförhållanden runt nyår har våra kunder generellt upplevt att tågen går i tid under första kvartalet", säger Tony Bispeskov, informationschef på DSB. "Ändå betalar vi ut ett betydande belopp till pendlare, främst eftersom utbetalningarna sker månaden efter att kundens pendelkort gått ut."

Ersättningsbelopp

Summan som utbetalas till pendlarna reflekterar också en markant ökning av antalet resenärer som anslutit sig till DSB:s Garanti för pendlarresor, med en ökning på 22 procent jämfört med samma period föregående år. Utbetalningarna till pendlare efter årets första kvartal fördelas efter sträcka, med stora summor tilldelade viktiga rutter såsom Köpenhamn-Odense och Köpenhamn-Roskilde.

DSB:s Garanti för pendlarresor ger kunder med Pendelkort, Ungdomskort och Företagskort automatisk ersättning för förseningar. Ersättningen beräknas månadsvis baserat på andelen försenade resenärer på en sträcka, med tröskelvärden satta till en avvikelse på tre minuter från tidtabellen.

Källa: DSB