Infranord tilldelas spårkontrakt värt 199 miljoner norska kronor

Kontraktskrivning gällande spårbyte och ballastrening på nedre och övre Hovedbanen. Foto: Infranord

Infranord har fått uppdraget av Bane NOR att genomföra spårbyte och ballastrening på nedre och övre delen av Hovedbanen, en viktig del av Norges järnvägsnät.

Kontraktet, värt 199 miljoner norska kronor, innebär en komplex planerings- och logistikprocess på grund av behovet av korta trafikavstängningar och samordning med andra pågående entreprenader längs banan.

– Det är glädjande att Bane NOR återigen visar förtroende för Infranord för genomförande av denna typ av projekt. Tilldelningen stärker också vår norska affär, säger vd och koncernchef Stefan Gustavsson.

– Hovedbanen är en av Norges viktigaste järnvägslinjer. Projektets komplexitet och genomförandeplan gör det till ett utmärkt exempel på hållbart och framåtblickande järnvägsunderhåll. Vi ser fram emot att leverera projektet samtidigt som Bane NOR kan upprätthålla trafiken på Hovedbanen så att resenärer och gods kommer fram säkert och punktligt, säger Christina Wiggen, vd Infranord Norge AS.