Arkitekten Niclas Nydewall om Västlänkens station Centralen

Illustration över station Centralen. Bilden visar stationens högre del som släpper in ljus från markplan, samt rulltrappor upp till mittuppgången. Illustration: TMWR för Kanozi Arkitekter

Nu pågår konstruktionen av den underjordiska stationen Centralen för Västlänken, vilken kommer att fungera som en ny ingång till Göteborg. Stationen planeras att ha fyra nya järnvägsspår och två perronger. För arkitekten Niclas Nydewall är det av yttersta vikt att stationen utstrålar trygghet och tillgänglighet.

– Vi strävar efter att skapa en miljö som både besökare och göteborgare känner sig välkomna i och vill återvända till. Det är viktigt att det är enkelt att navigera och att platsen känns intuitiv och genomtänkt, förklarar Niclas Nydewall, uppdragsansvarig arkitekt på Kanozi Arkitekter, arkitektbyrån som ansvarar för utformningen av det underjordiska stationsutrymmet, liksom den västra uppgången.

Den nya Centralstationen placeras strax norr om den nuvarande centralstationen i Göteborg och kommer att ansluta till den genom Nils Ericson Terminalen.

b
Station Centralens mittuppgång kommer att ansluta till Nils Ericson terminalen. I bildens övre högra hörn syns den östra uppgången, där Park Central ska byggas.Foto: NCC/Daniel Zorman
b
Glasbetongen som bildar en del av taket på den underjordiska stationen håller på att installeras.Foto: NCC

Klassiska och hållbara material används för att skapa en robust atmosfär vid stationen. Resenärer välkomnas av ett stationsrum där en central del med högre tak pryds av ljusgrå skiffer på väggarna och pelarna. Mot mitten av stationen höjs taket ytterligare och här syns ljusa betongbalkar som sträcker sig längs taket. Dessa balkar bryts av av glasbetongpaneler som släpper in naturligt ljus och skapar en visuell kontakt med det nya stationshuset ovanför.

– Det öppna, ljusa mittstråket ger en god överblick av stationen och ett tydligt stråk för rörelse, samtidigt som det i båda ändar leder till de övriga entrépunkterna i stationen, berättar Niclas.

Längs ytterspåren har takhöjden sänkts för att skapa en mer intim atmosfär, med användning av lite mörkare och varmare färgtoner för att bidra till en lugnare känsla. Här, ovanför plattformarna, är taket klätt i mässingsfärgad perforerad plåt, medan väggarna utanför spåren är klädda i vertikal glaserad keramik med varierande kulörer, glans och texturer.

b
Illustration över mellanplanet vid den västra uppgången, mellan de två entréerna upp till markplan. I förgrunden syns en del av den konstnärliga gestaltningen på stationen, som visar fästningsstaden Göteborg. Illustration: TMWR för Kanozi Arkitekter
b
Illustration över station Centralen. Bilden visar stationens högre del som släpper in ljus från markplan, samt rulltrappor upp till mittuppgången. Illustration: TMWR för Kanozi Arkitekter

På golvet i stationen används grönt granit, kompletterat med ledstråk och varningsytor i ljus natursten för ökad synlighet och säkerhet. Mässingsdetaljer används för att accentuera möten över hörn och där väggarna möter golvet. Alla material har valts noggrant för att skapa en atmosfär som uppmuntrar till en känsla av trygghet och tillgänglighet.

– Det är robusta, gedigna material som är slittåliga och åldras fint över tid. Genom att välja klassiska material som traditionellt förknippas med tågstationer, skapar vi även en koppling till den befintliga Centralstationen, säger Niclas. 

b
En prototyp av en av bänkarna som ska stå på station Centralen. Bänkarna är en del av den konstnärliga utsmyckningen; verket Tongue and Groove av Danh Vo. Verket kännetecknas av kinesiskt trähantverk, där delarna är noga utformade för att passa perfekt in i varandra och kunna ”låsas” med träplugg. Foto: Trafikverket

Tillgänglighet och säkerhet är särskilt viktiga, med tanke på det stora antalet människor som rör sig på en begränsad yta och i nära anslutning till tågtrafiken.

– Det ska vara lätt att orientera sig, med väl synliggjorda hissar och rulltrappor. Detta åstadkommer vi genom att skapa fria, öppna ytor med god överblickbarhet mellan stationens olika delar, och genom att etablera stråk för rörelse och zoner för vila, berättar Niclas. 

Källa: Trafikverket