Järnvägen nådde 90,9 procents punktlighet under november

Stora snömängder under november påverkade järnvägens punktlighet. Foto: Trafikverket

November såg länge ut att bli den punktligaste månaden under 2022, men ett rejält snöoväder i framförallt Stockholms- och Mälardalsområdet sänkte resultatet påtagligt. Perioden fram till ovädret var persontågens punktlighet 92,3 procent, dagarna efter nåddes 93 procent. Men de sex trafikdygnen 20-25 november är dessvärre nog det som fastnat på mångas näthinnor när månaden ska summeras med låg punktlighet och många inställda avgångar.

Under november nådde 76 807 av 84 518 persontåg sin slutstation i rätt tid - en punktlighet på 90,9 procent. Totalt gjordes 944 916 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets spår från Riksgränsen till Trelleborg.

– De stora snömängderna påverkade inte bara tågen utan alla trafikslag. Det var ett par år sedan Stockholm fick ett liknande snöfall en novembermånad, och med tanke på att en tredjedel av alla persontåg ankommer till, avgår från eller passerar Stockholm, får ett oväder här stor påverkan på hela systemet. Framförallt handlar det om problem med igensnöade växlar och snöröjning på terminaler och depåer, vilket påverkar möjligheten att både serva och få ut fordon på spåren säger säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik

Trafikvolymen var under månaden fortsatt hög, och förutsättningarna finns att 2022 blir det andra året någonsin som vi får över en miljon framförda persontåg.

– Trots ett motigt år som rymt bland annat systemutmaningar, rälsprickor och extremväder ser vi tecken på en snabb återhämtning för både person- och godstrafiken efter pandemin. Det ger mig, och säkert många fler i branschen, kraft att fortsätta moderniseringen och upprustningen av järnvägen så vi kan fortsätta att möta upp den ökande efterfrågan på spårbundna och hållbara resor avslutar Ann-Sofi Granberg.