Trafikverket testar säkerheten i Citybanan

Övningen genomfördes inom ramen för forskningsprojektet ”Räddningsinsats i långa spårtunnlar”. Foto: Trafikverket

Räddningspersonal har genomfört övningar för räddningsinsatser i rökfylld tunnel utan säker tillgång till släckvatten. Syftet med försöken i Citybanan är att utvärdera hur man kan undersöka och söka igenom rökfyllda tunnlar på ett snabbt, säkert och effektivt sätt utan säker tillgång till släckvatten.

Trafikverkets järnvägsprojekt Ostlänkens insatskoncept har legat till grund för försöken, som genomfördes tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, inom ramen för forskningsprojektet ”Räddningsinsats i långa spårtunnlar”.

Röken som Citybanan fylldes med var så kallad "teaterrök" och är ofarlig. SOS Alarm och Räddningstjänsten i området kring Tomteboda var informerade om försöken. Alla försöken filmades för att se hur räddningspersonalen rörde sig och för att kunna mäta hur lång tid det tar att förflytta sig med de nya förutsättningarna. Den preliminära bedömningen är att rökdykare kan genomföra insatserna mycket fortare än om de först ska bygga upp ett slangsystem i den rökfyllda miljön.

– Parallellt under försöken testade vi också insatskonceptets rapporteringsmall. Mallen är baserad på vad rökdykare rapporterar bakåt till ett befäl. Den ger befälen stöd i att kunna fatta rätt beslut under insatsen, säger Henrik Östlund, specialist i tunnelsäkerhet vid Trafikverket. 

Nu ska RISE analysera de data man fick fram, göra jämförelser med tidigare och resultaten ska presenteras i en rapport. Strax efter årsskiftet ska projekt "Räddningsinsats i långa spårtunnlar" vara slutförd.