Transportstyrelsens rapport - Återhämtat tågutbud men dyrare långresor

Sedan 2021 har det långväga tågutbudet stadigt ökat. Foto: sam b unsplash

Tågtrafiken har återhämtat sig till samma nivåer som före pandemin enligt Transportstyrelsens senaste rapport. Mellan 2021 och 2023 har det långväga tågutbudet gradvis ökat och nått samma kapacitet som innan pandemin, med en 7-procentig tillväxt under 2023.

Denna återhämtning noteras i kontrast till den långsammare ökningen inom flyg- och bussutbudet under samma tidsperiod. Transportstyrelsen och Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska högskolan följer årligen utvecklingen av utbud och priser inom persontrafik på järnväg.

– Tåget står i dag för en större andel av den långväga trafiken, jämfört med innan pandemin. Nya vanor i spåren av pandemin, med till exempel en ökad andel digitala möten i stället för möten på plats, har sannolikt försvårat flygets återhämtning, säger Jonathan Sundin.

– I årets rapport ser vi att det i genomsnitt har blivit dyrare att resa med långväga tåg under 2023. Jämfört med 2022 har snittpriset för en andraklassbiljett för resor med långväga tåg ökat med 13 procent, säger Jonathan Sundin, utredare.

Eftersom efterfrågan på fritidsresor har ökat och billigare biljetter är begränsade, har priset på tågbiljetter stigit. Skillnaderna i prisutvecklingen mellan olika sträckor är märkbara, särskilt mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. På Stockholm-Göteborg-sträckan har genomsnittspriserna minskat stadigt över tid, medan det motsatta har inträffat på sträckan Stockholm-Malmö.

– Den skilda utvecklingen mellan sträckorna är intressant eftersom det illustrerar hur konkurrensen påverkar prisutvecklingen. På sträckan Stockholm-Göteborg är konkurrensen såväl inom som mellan trafikslagen omfattande. Det leder till en stark priskonkurrens mellan tågoperatörerna och ger ett förhållandevis stort utbud i relation till de resor som görs, säger Jonathan Sundin.

Resenärerna har gynnats av en positiv utveckling över tid, inklusive ökad frekvens i avgångar och generellt lägre biljettpriser. Under 2023 har dock utmaningar som brist på lokförare och trafikstörningar delvis påverkat tillgängligheten av tåg.

– Fler avgångar, snabbare restider och lägre biljettpriser har historiskt lockat fler resenärer till järnvägen. Men resenärerna behöver också kunna lita på att tågen kommer och går som de ska, annars riskerar tillväxten att stanna av, säger Jonathan Sundin.

Källa: Trafikverket