Åtgärderna som ska locka fler förare till Göteborgs Spårvägar

Spårvagn M32 426 trafikerar linje 1 på Järntorgsgatan, Göteborg. Foto: Wikimedia Commons

I kollektivtrafiksektorn, särskilt för Göteborgs Spårvägar, har brist på förare varit en utmaning. Vid början av 2023 saknades 35 förare, och vid årets slut hade detta antal ökat till cirka 75 till 80, trots att det totalt fanns cirka 600 förare tillgängliga.

Problemet har resulterat i minskat trafikutbud och akut inställda turer på grund av personalbrist, vilket har ökat arbetsbelastningen för befintliga medarbetare och skapat en mer intensiv trafikmiljö i Göteborg. Otillräckliga körtider och skicket på spårvagnsbanorna har också bidragit till stress för förarna och minskad punktlighet för resenärerna.

För att locka och behålla fler förare har flera åtgärder vidtagits:

  1. Löneförhöjning: Från och med 1 oktober ökades förarlönen i genomsnitt med 1 500 kronor per månad före skatt, och dagkommenderingstillägget justerades från 71 kronor till 150 kronor.

  2. Rekrytering och utbildning: En modernisering av utbildningen genomfördes under 2024 för att bättre förbereda nya förare för sina arbetsuppgifter.

  3. Arbetstid och schema: Under hösten genomfördes en översyn av schemastrukturen för förarna för att erbjuda mer attraktiva tjänster. Förbättringsgrupper med förarna deltog i processen, och beslut förväntades tas under 2024. Kontinuerliga granskningar av körtiderna genomförs också med åtgärder vid behov.

  4. Mentorer för nya förare: Under hösten rekryterades 60 nya mentorer bland befintliga förare. Deras roll är att vara positiva förebilder och skapa ett gott arbetsklimat för nya förare, vilket syftar till att öka tryggheten för dem och erbjuda utvecklingsmöjligheter för mentorer.

Källa: Göteborgs Spårvägar