Hargsbanan till Dannemoragruvan ska rustas upp

Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal, kanske så långt tillbaka som 1200-talet. Foto: ArildV/Wikimedia Commons

Trafikverket och Näringslivets branschorganisationer har inom ramen för Näringslivspotten beslutat att finansiera en upprustning av den del av Hargshamnsbanan som går mellan Dannemora och Örbyhus station och ansluter till stambanan.

Arbetet kommer även innebära ett återställande av det triangelspår i Dannemora som fanns till början av 90-talet. Triangelspåret ska förbättra transporteffektiviteten när Dannemora inleder produktion och uttransport av järnmalm över Oxelösunds hamn.

Trafikverket har under 2023 genomfört en funktionsutredning för att se över behovet av en initial upprustning av Hargshamnsbanan för att kunna fylla behoven som lyfts av företaget Grangex, som kommer att driva gruvan.

Förordade åtgärder utifrån utredningen är åtgärder i banunderbyggnad, avvattning, vegetationsröjning och byte av banöverbyggnad på sträckan Dannemora-Örbyhus.

För finansiering av åtgärderna har Grangex ansökt om medel ur Näringslivspotten. Näringslivspotten är ett finansiellt utrymme för smärre investeringar i det statliga järnvägsnätet som Näringslivets branschorganisationer tillsammans med Trafikverket fördelar.

Näringslivspotten har beslutat att finansiera de förordade åtgärderna i utredningen. Utöver åtgärderna i Dannemora finns även koppling till redan pågående stora investeringar i överlämningsbangården vid Oxelösunds hamn.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram ytterligare underlag och genomförande av åtgärderna.