Mässan -Tunnelborrmaskin gör debut vid t-banebygge

Vid järnvägsmässan Train & Rail på Stockholmsmässan presenterade Stefan Persson, biträdande förvaltningschef vid Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, utbyggnaden av nya tunnelbanelinjer i Stockholm. Foto: Anders Carlsson

När Älvsjölinjen ska byggas får sprängmedlen ligga kvar i sina lådor. I stället ska en tunnelborr användas för första gången i tunnelbanans historia. 

– Vi är inspirerade av järnvägstunneln genom Hallandsåsen. Alltså det tredje lyckade som vi kunnat dra mycket lärdomar från. Det berättade Stefan Persson, biträdande förvaltningschef vid Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, på järnvägsmässan Train & Rail.

 

 

– Vid de tunnelprojekt som vi genomför nu använder vi tekniken borra-spräng, den traditionella metoden som används vid tunnelbanebyggen, sa Stefan Persson.

Men nu har beslut fattats att tunnelbanan till Älvsjö ska byggas med en tunnelborrmaskin. Det är första gången det sker i Stockholms tunnelbanans historia.

Det berättade han på sin föreläsning vid järnvägsmässan Train & Rail. Tunnelbanebyggarna har hittills haft en del problem med inläckage och framdrivningen har gått långsammare än planerat. 

– Det har varit kostnadsdrivande för oss. När vi i stället använder tunnelborren så använder vi betonglining och får en helt tät tunnel. Det minimerar risker på ett bra sätt.

Förhoppningen är också att tunnelborrning ska ge en snabbare och säkrare framdrivningsfart. Det behövs också färre arbetstunnlar.

– Det finns flera känsliga anläggningar som ska passeras som stambanan i Älvsjö och Södra länken. Vi ser en riskminimering med tunnelborrning där också, sa Stefan Persson.

Det som skiljer den planerade tunnelbanelinjen till Älvsjö från de andra t-banelinjerna som nu byggs är att det är en fristående linje och inte en förlängning av en existerande linje.

– Det ger oss möjligheter att bygga på ett annat sätt.

En stor förändring är att man planerar att köra 70 meter långa tåg i stället för nuvarande längd som är 140 meter i högtrafik. Perrongerna blir kortare men tågen ska i stället gå i tätare trafik. Att köra tunnelbanan med automatisk drift är ett alternativ som man överväger.

– Det är mer i linje med hur man bygger ut tunnelbanan internationellt, sa Stefan Persson.

En annan nyhet är att alla stationer får stora hissar i stället för rulltrappor. Ett skäl är att det är billigare att bygga vertikala schakt.

– Det är ganska komplicerat att spränga sneda rulltrappsschakt, sa han. 

Byggstart för tunnelbanan till Älvsjö är planerad till 2025.

 

AV: Anders Carlsson

 

 

.