Järnvägsplanen för Brunnsbo station vinner laga kraft

Nu kommer stationsdelen i kapp övriga delar av projektet dubbelspår vid Brunnsbo. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen för att bygga Brunnsbo station, en ny pendeltågsstation på Bohusbanan, har nu vunnit laga kraft. Det innebär att Trafikverket ska bygga Brunnsbo station i enlighet med vad som är bestämt på järnvägsplanens plankarta. Projektets kombinerade väg- och järnvägsplan, som innehåller ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet och utbyggnad av Bohusbanan till 1,5 kilometer dubbelspår förbi Brunnsbo, vann laga kraft 2019.

– Nu kommer stationsdelen i projektet i kapp och samprojekteras med övriga delar, säger Ida Johansson, delprojektledare plan.

Brunnsbo station blir en ny pendeltågsstation på Bohusbanan, belägen på Hisingen i Göteborg. Området Brunnsbo är en strategiskt viktig knutpunkt för framtida kollektivtrafik i Göteborg där byte mellan tåg, buss och spårvagn planeras.

Stationen kommer att bestå av två sidoplattformar som är 250 meter långa, med hissar och trappor i vardera ände. Byggnationen av stationen kommer att ske samtidigt som övriga delar i projektet, det vill säga byggstart 2024. Stationen planeras att vara  klar för drift i december 2029.

Under 2023 kommer vi att detaljprojektera stationen. I projektet har vi ett nära samarbete med Göteborgs Stad gällande kopplingen mellan stationen och stadens planerade Bytespunkt Brunnsbo.