Kopenhagens S-Bane går mot en framtid utan förare

Sträckan mellan Nordhavn och Carlsberg/Sydhavn via Köpenhamns centralstation är nu i drift med det nya signalsystemet. Detta är den senaste milstolpen i en pågående omfattande uppgradering av hela S-Banenätet i Köpenhamn, där system från 1970-talet ersätts. Foto: Siemens Mobility

I takt med att städerna växer och klimatmedvetenheten ökar, ser vi hur teknologiska framsteg transformerar kollektivtrafiksystem världen över. Ett tydligt exempel på detta är Siemens Mobilitys ambition att förnya och automatisera Köpenhamns S-Bahn-nätverk.

Siemens har tecknat avtal med Banedanmark (BDK) och DSB om att uppgradera det omfattande 170 kilometer långa nätverket till den högsta automatiseringsnivån, GoA4, vilket möjliggör en helt förarlös drift från och med år 2030.

Denna modernisering av S-Bane är en del av ett större projekt för att förbättra och effektivisera kollektivtrafiken i hela regionen. Köpenhamn är en stad som ständigt växer och utvecklas, och denna uppgradering möter behovet av en mer tillförlitlig och hållbar kollektivtrafik. Genom att införa färre men smartare och självkörande tåg, kan Siemens erbjuda invånarna i Köpenhamn en bättre och mer effektiv service.

Flera faser

Planen är indelad i flera faser för att minimera störningar i det nuvarande trafiksystemet. Den första fasen inkluderar en uppgradering av F-linjen mellan stationerna København Syd och Hellerup, med ett testlöp som är planerat till mitten av 2030 och reguljär drift som startar vid årets slut.

Det utökade kontraktet omfattar även avancerade kommunikationssystem i depåerna Hundige och Høje Taastrup för att öka teknisk tillgänglighet och effektivitet. Dessa tekniska förbättringar ger operatörerna flexibilitet att snabbt anpassa tågtrafiken till aktuell efterfrågan och att smidigt hantera eventuella driftsstörningar.

Vital del

S-Bane-nätet i Köpenhamn är redan en vital del av stadens offentliga transportnätverk, som dagligen transporterar omkring 350,000 passagerare. Med denna uppgradering, kommer vi inte bara att förbättra pendlarnas dagliga erfarenheter, utan även stadens miljöpåverkan genom att reducera CO2-utsläppen och andra föroreningar.

Investeringen i den danska huvudstadens kollektivtrafiksystem speglar också en större global trend där städer över hela världen strävar efter att modernisera och digitalisera sina transportinfrastrukturer. Siemens Mobility anser att med sin omfattande erfarenhet och innovativa teknologier som CBTC (Communications-Based Train Control System), står företaget därmed i frontlinjen för denna utveckling, inte bara i Köpenhamn utan i storstäder runt om i världen. 

Källa: Siemens Mobility