Digital modellering och syntetiska slipers

Aarsleff Rail har renoverat spåret på Oddesundsbron i Danmark, över vilken den enkelspåriga järnvägen från Struer till Thisted passerar över Limfjorden. Utöver spårarbetena innebar arbetet även etablering av nya tillfartsvägar i spåret. Aarsleff Rail har lång erfarenhet av nybyggnation och renovering av broar på järnvägen, inklusive flera broar som korsar vattendrag.

Syntetiska slipers på bron Projektet är ett av de första med syntetiska sliprar i Danmark. Dom syntetiska sliprarna är lättare än träsliprar och därför särskilt lämpliga för broar, där spårets vikt är en viktig parameter. Samtidigt förväntas sliprarna vara mer väderbeständiga än träsliprar. På grund av brons utformning och anpassningen av spårgeometrin till spåret på land placerades sliprarna direkt på brobalkarna utan möjlighet för senare justering. Detta ställde höga krav på noggrannhet vid montaget av sliprarna för att uppnå rätt spårgeometri.

bild

3D och IKEA Med hjälp av en 3D-modell av brokonstruktionen och spårgeometrin definierade Aarsleff Rail dimensionerna för varje sliper individuellt. 3D-modellen gav mått på alla sliprar på bron, som sedan anpassades individuellt i en CNC-fräsmaskin. Brons spårgeometri innehöll både kurvor, övergångskurvor, höjder och höjdramper, så utan hjälp av en digital modell hade uppgiften varit extra utmanande.

Med 752 unikt anpassade slipers var felaktig montering en betydande risk i projektets utförande. Sliprarna fick fästas i brons stålkonstruktion med ca. 1500 vinkelfästen av 20 olika modeller. Aarsleff Rail packade därför allt material för varje sliper i en separat numrerad påse. Precis som vid ett köp av en bokhylla på IKEA fick arbetslaget precis de skruvar och fästen som behövdes för att montera varje unik sliper.

Erfarenhet av många brotyper Aarsleff Rail har lång erfarenhet av nybyggnation och renovering av broar på järnvägen inklusive klaffbroar. Vi har utfört allt från stora komplexa uppdrag med betong- och stålbroar och stora lyft till mindre gångbroar. Vi har löst uppdrag på broar i Danmark, Norge och Tyskland.

Läs mer om Aarsleff Rails brokompetenser HÄR!