Urbanisering och klimatpolitik driver den globala marknaden för metrotåg

Tillverkning av metrotåg. Foto: Sweco

Den globala marknaden för metrotåg växer stadigt, med en förväntad årlig tillväxt på 3,1 procent fram till år 2035. Detta framgår av en marknadsstudie utförd av SCI Verkehr, en ledande konsultbyrå inom järnvägs- och logistiksektorn.

Tillväxten drivs både av eftermarknaden och av nyförsäljning av fordon, där den senare bidrar med en årlig tillväxt på 1,1 procent. Asien, och i synnerhet Indien, är den region där expansionen är som mest påtaglig. Mer än 15 procent av alla nya metrosystem byggs just i Indien. Kombinationen av urbaniseringstakt och finansiella resurser i storstäderna är avgörande för hur stor utbyggnaden av nya fordon blir.

Klimatkänslighet

Kina dominerar fortfarande den globala metrofordonsmarknaden, där många städer med över en miljon invånare redan har minst en eller två tunnelbanelinjer. Dessutom planeras det för olika infrastrukturutbyggnader. I Kina och Indien, som starkt gynnas av urbanisering och ökad klimatkänslighet, finns de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra dessa system eller deras expansion.

I Europa och Nordamerika drivs marknaden främst av behovet att ersätta äldre fordon. Europa är en stabil marknad med regelbundna investeringar i förnyelse och selektiva expansionsprojekt. I Östeuropa bygger länder som Turkiet, Polen och Rumänien nya metrosystem, medan stora etablerade system som de i Paris och Milano utökas. Paris konverterar även sitt system till automatiska metrotåg.

Förväntat efterkrigsprogram

I Mellanöstern skapas nya metrosystem i Bahrain, Kuwait och Oman, medan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten expanderar sina nätverk, om än i måttlig takt på grund av låg befolkningstillväxt. I Afrika begränsas stora expansioner av finansiella möjligheter, även om dessa är akut nödvändiga med tanke på trafik- och miljöproblemen i snabbt växande städer. Kairo är ett av få undantag där finansiella resurser kunnat mobiliseras i stor skala.

Tidigare spelade även marknaden i OSS-länderna en relevant roll på den globala marknaden, särskilt Ryssland och Ukraina. Med krigsutbrottet är dessa regioner dock inte längre förutsägbara. Efter kriget kan dock ett återuppbyggnadsprogram med finansiellt stöd, särskilt från europeiska länder, förväntas.

Marknadsstudien "Metro Vehicles - Global Market Trends 2024" är nu tillgänglig i SCI Verkehrs onlinebutik, där även en Excel-fil erbjuds som ger en tydlig och transparent presentation av alla ingående siffror.

Källa: SCI Verkehr