Endast en aktör kan tekniken på Tvärbanans signalsystem

Ett företag med sju anställda är det enda företaget i världen som kan tekniken på Tvärbanan som här stannar vid Bromma flygplats. Foto: Wikimedia Commons

SL har blivit starkt beroende av ett enda litet privat teknikföretag för att upprätthålla hela Tvärbanans signalsystem. Det finns ingen annan aktör i världen som har den nödvändiga kompetensen eller auktorisationen, rapporterar lokaltidningen Mitti.

I Stockholm brukar SL vanligtvis använda konkurrensutsättning för att köpa in tekniska tjänster från olika leverantörer. Men när det gäller drift och underhåll av Tvärbanans signalsystem är detta inte möjligt. Istället har trafikförvaltningen blivit helt beroende av en "nyckelperson" - en 33-årig ingenjör från Sollentuna, skriver tidningen Mitti.

Företaget som ägs av den 33-årige ingenjören, Absol Rail AB, med sina sju anställda, är för närvarande det enda i världen som har den nödvändiga expertisen för att hantera Tvärbanans signalanläggning - det system som är avgörande för att tågen ska kunna köra överhuvudtaget.

I det underlag som ska upp till politiskt beslut skriver traifkförvaltningen:

"Det finns endast ett företag som har den nödvändiga kunskapen, färdigheter och behörigheterna"

Anna Sehlin i regionens traiknämnd, intervjuad av Mitti, uttrycker oro över den ensidiga situationen och kritiserar bristen på transparent information mellan politiker och tjänstemän. Hon poängterar att tidigare insikt hade kunnat leda till annorlunda åtgärder.

Enligt uppgifter från Absol Rails årsredovisning, uppgår ersättningen till företaget till 25 miljoner kronor per år under avtalsperioden, vilket är något högre än nuvarande belopp. Totalt beräknas detta belopp uppgå till 300 miljoner kronor över tolv år. Trots en omsättning på 21 miljoner kronor år 2022, visar företagets årsredovisning att det delades ut 6 miljoner kronor i vinst till ägaren. Företagets vinstmarginal låg mellan 63 och 49 procent under åren 2020 och 2021.

Torbjörn Granroth, presskommunikatör på SL, säger till Mitti att SL anser att ersättningen till Absol Rail är skälig för de tjänster som levereras och att man känner sig trygga med en fortsatt stabil leverans även om den enda specialisten försvinner.