Nyckelpersoner för Norrbotniabanan strålade samman

Norrbotniabanan AB bjöd in teamet som skall jobba med planeringen mellan Umeå och Skellefteå till en kick off i Umeå som startade med en åktur på Botniabanan. På bilden syns Hans Lindberg till vänster som är NBBABs ordförande och till höger syns Gusten Granström, vd på NBBAB. Foto: Norrbotniabanan AB

Nu har Norrbotniabanan AB genomfört sin första kick-off-resa, där man bjöd in de deltagare som tillsammans ska arbeta med planeringen av den nya Norrbotniabanan.

Planeringsarbetet för Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå har nu påbörjats och den 26 november möttes nyckelpersoner på en gemensam resa på Botniabanan för att tillsammans med Norrbotniabanan ABs (NBBAB) styrelsen få en introduktion till arbetet.  

Det var i februari i år som NBBABs ansökan, med stöd av den svenska regeringen, gick in till EU. I slutet av juni kom beskedet att samtliga instanser hade godkänt ansökan och i oktober skrevs ett avtal under mellan NBBAB/Trafikverket och EU. Ansökan är totalt på ca 200 miljoner SEK varav hälften kommer från regionen, 20 miljoner från Norrbottens län och 80 miljoner från Västerbottens län. Den andra hälften kommer från EU.

– Trafikverket har nu börjat med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå samt bygghandlingar för Umeå-Dåva, banans första tio kilometer, säger Arnold Vonkavaara, regional direktör för Trafikverket. Det känns väldigt spännande att arbetet har dragit igång igen! Den nya kustjärnvägen är hett efterlängtad för att öka kapaciteten, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen. Idag saknas omledningsmöjligheter till ett annat elektrifierat spår vid trafikstörningar, men med Norrbotniabanan och den gamla Stambanan genom övre Norrland erhålls nu en dubbelspårsfunktion.

 – Framför oss ligger nu ett omfattande arbete med en tajt tidsplan, men vi är taggade, säger Gusten Granström, vd på Norrbotniabanan AB

Samtidigt som planeringsarbetet startar driver NBBAB frågan vidare om förhandlingsperson för hela projektet.  – Vi behöver en förhandlingspart från regeringen för att komma vidare i finansieringsfrågan, säger Granström, och vi hoppas att vi kan få detta löst inom en snar framtid. Förhandlingarna om ansvarsfördelningen mellan staten och regionen rörande hela bansträckningen måste komma igång för att säkra en byggstart 2018, avslutar Granström.