Tågoperatören Lineas övertar transporterna av Rhein-pråmarnas laster

Privata tågoperatören Lineas startar transporter av gods som ursprungligen skulle ha transporteras längs floden Rhein i länga pråmar till olika destinationer. Pråmarna kommer dock inte fram på grund av låga vattennivåer. Foro: Lineas

Privata operatören för järnvägsgods Lineas sätter in fler tåg i trafiken den 15 juni för att kunna ta hand om sådana transporter som nu har stoppats på grund av floden Rheins låga vattennivåer.

Normalt trafikeras floden Rhein av tusentals långa flatbottnade godspråmar, som förser städerna längs floden med nödvändigt gods och byggmaterial.

Lineas kommer att öppna för 14 stycken Xpress-avgångar per vecka längs Rheindalen och öka kapaciteten vid Mannheim-området. Även dessa tåg kommer att transportera insjöfartens gods under sommarmånaderna.

Lineas kommer också att lägga till kapacitet för upp till tre tur-och retur-resor per vecka till Karlsruhe, Mannheim och Stuttgart.

Tågen kommer att förbinda västra Tyskland med Lineas tre stora transportnav i Antwerpen, Rotterdam och Ruhr-området, där vidare förbindelser är tillgängliga för resten av Europa via Lineas Green Xpress-nätverk.