Deutsche Bahn vill anställa fler kvinnor

Tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn ska bli mer kvinnlig. Foto: Deutsche Bahn

Inom tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn, DB, önskas numera uttryckligen mångfald. Nu meddelar DB att man vill anställa betydligt fler kvinnor även till ledande befattningar de närmaste åren.

I samband med och efter den internationella kvinnodagen den 8 mars kommer DB att fokusera på ämnet under en hel månad. Detta för att öka medvetenheten om Deutsche Bahn och dess 500 olika yrken. Allt ska presenteras i form av flera evenemang.

En separat rekryteringsstrategi för kvinnliga chefer implementeras redan. Förra året ökade antalet kvinnor i ledande ställning till knappt 21 procent. År 2024 ska det vara 30 procent. DB:s koncernledning beslutade om detta mål i maj 2020. Totalt är cirka 50 000 kvinnor (23,3 procent) anställda vid DB i Tyskland.

- Nämnda handlingsmånaden ska bli en tydlig signal! DB positionerar sig här som en modern arbetsgivare, säger Martin Seiler, DB styrelseledamot för personal och juridik.

- DB måste bli mer kvinnligt och vi är alla överens, oavsett om det rör sig om en student eller en kvinnlig chef, akademiker eller professionell, så är det vår uppgift att sprida inspiration till alla. Vi vill nå målet på 30 procent med ett omfattande åtgärdspaket. Detta säkerställer till exempel att kvinnor är listade för alla ledande befattningar. Alla bör och måste ta itu med ämnet och bidra med ett personligt engagemang, underströk Seiler, med hänvisning till samhällets norm om lika möjligheter och jämställdhet.