Baden-Württemberg: Elektrifieringen av bansträckan Südbahn framskrider

Elektrifiering av järnväg i Tyskland. Foto: Deutsche BahnFoto: Deutsche Bahn

Målet för elektrifiering av bansträckan Südbahn är i sikte: Med tanke på den planerade idrifttagningen i december 2021 kommer Deutsche Bahn att utföra det sista banarbetet och vissa justeringar av signalteknik. Dessa åtgärder genomförs ännu längs Südbanans sista etapp.

I sommar aktiveras luftledningen och de återstående månaderna används bland annat för intensiva last- och mätdrivningar samt för tester och tekniska godkännanden.

På grund av byggnadsarbetena kommer sträckan mellan Aulendorf och Ravensburg att vara stängd för tågtrafik från 7 mars till 1 april 2021.

En ersättningsbuss (SEV) har inrättats mellan Aulendorf och Ravensburg. Det finns expressbussar, liksom regionbussar med hållplatser på vägen i Mochenwangen, Niederbiegen och Weingarten. Bussarna är skyltade därefter. Tåg från Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) påverkas också av linjestängningen.

Under perioden 6 till 30 april 2021 kommer arbetet att flyttas till avsnittet Ravensburg - Friedrichshafen. Ett järnvägsbyte krävs sedan för sista gången som en del av arbetet för elektrifiering av Südbahn.

 Den nya elektrifierade sträckan är planerad att tas i drift i december 2021.