Berlin och Brandenburg vill sätta in bränslecellståg i regional trafik​​​​​​​

Tyskland har redan ett vätgasdrivet tåg Coradia Lint. Vätgaståget är 54,3 meter långt och har plats för 300 passagerare och kan gå 80 mil på en tankning. Om ett år skall 14 tåg börja rulla i delstaten Niedersachen. foto: Alstom

Delstaterna Brandenburg och Berlin i Tyskland planerar gemensam tilldelning av kontrakt för utveckling och drift av bränslecellsdrivna tåg på linjen Heidekrautbahn.

Idag trafikeras linjen av tågoperatören Niederbarnimer Eisenbahn, som för närvarande utför regional tågservice från Berlin till Groß Schönebeck/Schmachtenhagen med hjälp av dieseldrivna pendeltåg av typ Talent.

Det föreslagna kontraktet är tänkt att träda i kraft från och med december 2022 och löpa under 15 år, en längd vald för att kunna samla tillräckligt med kunskaper och erfarenheter om effektiviteten och tillgängligheten hos bränslecelldrivna tåg under realistiska förhållanden inom ramen av ett typiskt driftkontrakt.

Detta självförsörjande system skall trafikeras av tåg som använder väte som har alstrats med el som genereras av vindkraftverk.

Kontraktet kommer inledningsvis att täcka driften av cirka 650 000 tåg-kilometer per år. Senare under kontraktstiden kan det bli möjligt att öka antalet tågkilometrar till cirka 1,3 miljoner.

Även andra delstater planerar att sätta in bränslecellståg i trafik. I ett fransk - tyskt samarbetsprojekt ska två bränslecellståg från Alstom börja trafikera en tio mil lång rutt i delstaten Sachsen, där de ersätter diesel. Till att börja med tankas vätgasen från en mobil tankstation. 2021 ska en fast tankstation och ytterligare 14 lok tas i bruk.

Tyskland har redan ett vätgasdrivet tåg Coradia Lint. Vätgaståget är 54,3 meter långt och har plats för 300 passagerare och kan gå 80 mil på en tankning. Om ett år skall 14 tåg börja rulla i delstaten Niedersachen. England kommer att använda vätetåg där elektrifiering är kostsamt till följd av låga tunnlar och broar. I Sverige kan man i framtiden använda vätetåg för mindre tvärbanor.