Hitachi och Eversholt utvecklar ett trimodalt intercitytåg

Brittiskt intercitytåg anländer till Penzance i Cornwall. Foto: Wikipedia, kredit: SavageKieran

Hitachi Rail och Eversholt Rail har tecknat ett exklusivt avtal om att utrusta Great Western Railways moderna Intercity Express-tåg med batterier. Dessa tåg har hittills trafikerat mellan Penzance och London. Kompletteringen med batterierna skulle ge en bränslebesparingar på mer än 20 procent.

De nya tågen har varit i drift i sydvästra England sedan augusti 2018 i en bimodal version med blandad diesel och el. Hitachi Rail, som tillverkare, vill nu samarbeta med Eversholt Rail, tågens ägare, för att kunna utrusta dessa moderna intercity-fordon med ytterligare batterier. Syftet med experimentet är att visa att denna innovation uppfyller kraven för passagerarservice och säkerhet.

Partnerna undersöker nu användningen av batterier för att ersätta dieselmotorn i ett befintligt 5-vagnståg byggt av Hitachi. Tåget ska klara av att växla sömlöst mellan el- och dieseldrift. Att lägga till ett extra batteri skapar därmed ett trimodalt elektriskt dieselbatteritåg.

På icke-elektrifierade sträckor kompletterar batterierna dieselmotorernas prestanda och minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med mer än 20 procent.

När man reser till och från tågstationerna och de omgivande stadsområdena bedrivs tåget uteslutande av batterikraft. Luftkvaliteten kan därmed förbättras avsevärt och ljudnivån minskas drastiskt, vilket gynnar både passagerare och boende.

Hitachi Rail kan förlita sig på stöd från sin batteripartner, Hyperdrive Innovation. De två nordöstra England-baserade företagen ingick ett avtal i juli 2020 för att kunna  utveckla batteripaket för massproduktion vid Hyperdrives fabrik i Sunderland. Anläggningen är Storbritanniens första privata tillverkare av batteripaket.

De förväntade förbättringarna av batteriteknik, särskilt när det gäller laddning och effekt, skapar möjligheter att gradvis byta ut fler dieselmotorer i långdistanståg. Målet är att bygga ett helelektriskt tåg i slutet av 2040-talet som kan färdas hela sträckan mellan London och Penzance, även om banavsnittet är mindre än till hälften elektrifierat. Målet är att hjälpa till att uppnå Storbritanniens ”mål för nollutsläpp netto” fram till 2050.