Två järnvägsbroar och järnvägsstationen i Borna upprustas i tyska delstaten Sachsen

Järnvägsstationen i Borna, Tyskland, byggdes 1902. Den kommer att moderniseras från och med 2021. Foto: DB Station & Service AG

Tyska tågoperatören Deutsche Bahn har stora planer i Borna i delstaten Sachsen under åren 2021 och 2022: Järnvägsbroarna över Luckaer Straße och Deutzener Straße och Borna tågstation kommer att förnyas respektive moderniseras. Samtidigt hålls störningarna för invånare och resenärer så minimala som möjligt.

Huvudbyggnadsarbetena på de två järnvägsbroarna på linjen Neukieritzsch - Geithain kommer att påbörja i januari 2021 och kommer troligen att vara till december 2021. Som en del av en linjestängning mellan den 12 juli och den 27 september kommer de gamla broarna att demonteras från 12 juli till 5 september. De nya brokonstruktionerna ökar såväl dess frigångshöjd och bredd, och det byggs även en förbättrad passage för vägtrafik såväl som för cyklister och fotgängare.

Från och med den 18 januari 2021 kommer Luckaer Strasse och Deutzener Strasse från och med den 23 januari, att vara helt stängda för trafik.

För invånarna i Borna West-bostadsområdet finns det möjlighet att ta sig till stadsområdet via Luckaer Straße.

Industriparken 'Am Wilhelmschacht' kan nås via stadens gator. Den regionala trafiken kommer att dirigeras i stor utsträckning runt staden angående båda byggarbetsplatserna. Fotgängare och cyklister kan fortsätta att använda broarnas trottoarer som vanligt fram till juli 2021.

När linjen är stängd skapas en ersättningskorsning för cyklister och fotgängare över järnvägsspåren. Den federala regeringen och Deutsche Bahn investerar cirka tio miljoner euro i byggprojektet med deltagande av den delstaten Sachsen och staden Borna.

Från april 2021 till oktober 2022 kommer Borna station att moderniseras och utvidgas. En ny gångtunnel med ramper gör det möjligt att nå plattformarna lättare i framtiden. Plattform 1 höjs också för att möjliggöra bekväm, stegfri in- och utfart, vilket redan är möjligt på plattform 2/3. Plattform 1 och 2/3 kommer att förnyas helt.

Det kompletta belysningssystemet ersätts med LED-lampor, vilket resulterar i betydligt bättre belysning av plattformarna. När byggnadsarbetet är slutfört förbättras villkoren för resenärer avsevärt, särskilt för personer med nedsatt rörlighet, resenärer med tungt bagage eller föräldrar med barnvagnar. Den federala regeringen och Deutsche Bahn investerar totalt cirka 16 miljoner euroi projektet.