Skånetrafiken ser över ID-kontroller

Foto:Öresundbron

Regeringen presenterade i förra veckan ett förslag att införa ID-kontroller på bland annat tåg och bussar till Sverige. För Skånetrafiken skulle ett sådant förslag innebära ID-krav för resenärer på Öresundstågen.

Regeringen kommer inom kort att presentera ett lagförslag om ID-kontroller på tåg och bussar och just nu pågår en intensiv dialog med Skånetrafiken, Näringsdepartementet, Öresundståg AB och DSB.

– Skånetrafiken har proaktivt tagit en kontakt med samtliga aktörer för att gemensamt ta fram konsekvensanalyser av tänkbara scenarier, säger Stefan Svalö (S), kollektivtrafiknämndens ordförande.

– För närvarande tittar vi på olika trafikupplägg tillsammans med våra samarbetspartners där vi försöker se till våra resenärers bästa. Så lite påverkan som möjligt, framförallt för våra 18 000 dagliga resenärer över Bron, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafiken kommer att bistå näringsdepartementet i arbetet med att ta fram ett förslag om hur kontrollerna skall gå till.

– Vi för en intensiv dialog med näringsdepartementet. Vår allra främsta prioritering i arbetet är att våra resenärer ska drabbas i minsta möjliga mån av de eventuella ID-kontrollerna, säger Stefan Svalö (S), kollektivtrafiknämndens ordförande.