Vossloh köper Scandinavian Track Group

Förvärvet av STG kompletterar Vosslohs utbud av tjänster och är en viktig del av strategin framåt att täcka hela livscykeln för underhåll av växlar, spår och andra stödjande funktioner. Foto: Vossloh Rail Services Scandinavia

I början av juli förvärvade Vossloh Rail Services sin långvariga servicepartner Scandinavian Track Group, inklusive alla dess dotterbolag, såsom Infratech Consulting AB och Linjepartner AB.

Förvärvet av denna servicepartner inom järnvägssektorn är en del av Vosslohs hållbarhetsstrategi, med målet att bredda tjänsteutbudet inom cirkulär ekonomi.

”STG är ett strategisk viktigt förvärv för Vossloh tack vare STG:s breda portfölj av tjänster med fokus på den snabbt växande och viktiga svenska järnvägsinfrastrukturmarknaden. Företaget kommer fortsatt att leverera samma tjänster som idag, men kommer också tillsammans med oss att erbjuda ett utökat serviceutbud till gamla och nya kunder. Förvärvet är en plattform för utveckling och expansion i Skandinavien och vidare internationellt”, säger Maggie Ambrosini-Hagelkvist, vd Vossloh Rail Services Scandinavia.

Under 2024 kommer de operativa verksamheterna i de förvärvade bolagen att fortlöpa som vanligt. Därefter planeras en successiv integration av hela eller delar av verksamheterna i Vossloh.