Sweco tar stort uppdrag på Ostkustbanan

Sweco ska projektera delar av Ostkustbanans utbyggnad. Foto: Trafikverket

Ostkustbanan ska byggas ut. Ytterligare två spår, cirka 23 kilometer, ska byggas från Uppsala till länsgränsen mellan Uppsala och Stockholm. På sträckan ska två nya stationer byggas vid Bergsbrunna och Alsike.

Sweco har tagit uppdraget att projektera delar av Ostkustbanan till ett ordervärde som uppskattas till cirka 400 miljoner kronor. Uppdraget pågår från 2024 fram till 2035 och omfattar projektering av järnväg, vägar och anläggningar samt byggnadskonstruktion, arkitektur, vatten och avlopp. Dessutom ingår rådgivning, miljöutredningar och digitala lösningar. Uppdragsgivare är Trafikverket. 

Swecos uppdrag består i att ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för två nya järnvägsspår, nya planskilda korsningar och en ny station i Bergsbrunna. Samtidigt ska Uppsala Centralstation utvecklas för att kunna ta emot fler tåg och resenärer.

– Vi ser fram emot fortsatt förtroende från Trafikverket och att vara rådgivare i detta stora och komplicerade infrastrukturprojekt, som är så viktigt för både resenärer och näringsliv i de snabbväxande regionerna kring Uppsala och Stockholm. Mer gods kommer att kunna transporteras klimatsmart och för resenärer innebär utbyggnaden punktligare tåg, fler avgångar och smidigare hållbara resor, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco i Sverige.

Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av landets mest trafikerade vilket till stor del beror på arbetspendling mellan Uppsala och huvudstadsregionen samt persontrafik till Arlanda flygplats. Ostkustbanan är också en viktig länk för godstrafik.