Bohusbanans tunnlar förstärks

Tunnelmynning efter renovering. Foto: Trafikverket

Bohusbanan genomgår för närvarande omfattande underhållsåtgärder och renoveringar, med fokus på tunnlar och kontaktledningsanläggning mellan Stenungsund och Uddevalla. Renoveringsarbeten pågår intensivt längs hela sträckan, vilket innebär att all tågtrafik är avstängd fram till december 2024.

En betydande del av arbetet har varit bergförstärkningen, som i huvudsak utförs med sprutbetong och bergbultning. Genom denna metod sprutas fiberarmerad sprutbetong direkt på bergytan, följt av installation av bergbultar för att förankra betongen.

Två Etapper av Bergbultning

Processen innefattar två huvudetapper. I den första etappen borras och installeras bergbultar genom befintlig betong för att stabilisera berget innan betongrivning. Därefter kompletteras med selektiva bergbultar vid behov. Den andra etappen innebär att bergbultar installeras genom ett lager sprutbetong för att ytterligare förstärka berget.

b
Betongbåge i tunnelmynning. Foto: Trafikverket

Sprutbetongbågar och Tunnelportaler

Utöver bergbultningen byggs sprutbetongbågar för att förstärka berget där det behövs extra stöd, särskilt där naturliga valv saknas. Samtidigt har flera tunnelportaler färdigställts som en del av den slutgiltiga infrastrukturen vid tunnelmynningarna.

Modernisering av Kontaktledningsanläggningen

Projektet inkluderar även en nödvändig upprustning av den åldrande kontaktledningsanläggningen. Genom att byta ut kontaktledningar och stolpar ökas systemets robusthet och kapacitet, vilket möjliggör en tätare tågtrafik och minskar risken för driftstopp. Arbetet beräknas pågå fram till december 2024, medan kontaktledningen förblir spänningssatt under hela projektets gång.

b
Tunnelmynning efter renovering. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket