Hållbarhet och låga TCO tack vare FFU® slipers även för spårvagnar och tunnelbanor

FFU®- slipers av syntetiskt trä har varit i kontinuerlig användning på järnväg sedan 1980, utan att en enda sliper behöver bytas ut på grund av ålder. Förutom skonsam och säker drift av höghastighetsbanor och av tyngsta godstågen är hållbar användning och låga ”total cost of ownership” (TCO) stora fördelar för järnvägen, men också för spårvagnar och tunnelbanor.

Målet med att utveckla dessa slipers på 1970-talet av SEKISUI, på uppdrag av de japanska järnvägarna, var att uppnå träets goda egenskaper och samtidigt avsevärt överträffa dem, tex. vad gäller livslängd, utan användning av impregnering. FFU® slipers kan bearbetas på liknande sätt som äkta träslipers.

bild
Bild 1 T-bana i Berlin (DE), Bild 2 T-bana i Toulouse (FR)

De kan säkert användas som broslipers från en höjd av 12 cm, beroende på placering och installationssituation, vilket innebär material- och viktbesparingar.  

När det finns höjdbegränsningar, t.ex.  under broar eller i tunnlar kan de uppnå avgörande fördelar gentemot andra slipermaterial som platta slipers från bara 10 cm höjd. Individuella bearbetningsmöjligheter gör att sliprarna kan anpassas optimalt till installationssituationen och projektet.

bild
Spårvagnar i Zwickau (DE)

FFU® och äkta trä säkerställer skonsam drift, t.ex. i växlar. Detta minskar bevisligen underhållsbehovet. Men utan kreosotimpregnering är livslängden för trä i allmänhet mycket kortare. FFU®, med en livslängd på långt över 50 år, sparar kostnader för arbetsintensiva ersättningar och linjestängningar, särskilt i växlar. Vid byte av rälsdelar behöver inte ballastbädden renoveras omfattande.

bild

Vid ombyggnad kan befintliga borrhål tätas så att de till och med kan borras om med samma utdragsbelastning. FFU® slipers kan därför återanvändas om och om igen på andra ställen på banan.

Låga bulleremissioner är särskilt viktiga i stadsmiljöer. När man använder FFU® är ljudnivåerna som människor kan uppfatta lika låga som med riktigt trä.

bild

bild

Kontakt: delfs@sekisui.de