Ökat intresse för tågresor i Finland – VR fjärrtrafik ökade med 3 procent i år

- Punktligheten har stor påverkan på tågresenärernas nöjdhet. För närvarande finns det många hastighetsbegränsningar på huvudlinjen som orsakar förseningar, vilket i sin tur påverkar anslutningar. Vi på VR gör vårt bästa för att tågresandet ska vara smidigt och trevligt, och för att fler ska välja det miljövänliga tåget, fortsätter VR:s VD, Elisa Markula. Foto: VR

Fjärrtrafiken inom Finland har sett en ökning av antalet resor i maj med 2 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt genomfördes nästan 1,3 miljoner resor under månaden. Från januari till maj i år har totalt 6,1 miljoner fjärrtrafikresor gjorts, vilket är cirka 3 procent mer än under samma period förra året.

- Jag är särskilt stolt över att kundupplevelsen håller hög standard trots den ökande populariteten för tågresor. Särskilt vår tågpersonal och den nya tåg-wifin får positiv feedback. Inför sommaren har vi ökat antalet vagnar och tågavgångar, och utanför rusningstiderna finns det fortfarande gott om plats. Biljetter bör bokas i förväg och man kan utnyttja semesterbiljetten för att resa ekonomiskt och obegränsat under en sammanhängande period i hela Finland, säger Elisa Markula, VR:s vd.

Ökat antal resenärer och godstrafikens utmaningar

I maj var beläggningsgraden för fjärrtågens passagerarplatser 46 procent. Utanför rusningstiderna finns det gott om plats i tågen, även om det miljövänliga tåget som färdmedel för fritidsresor har blivit allt populärare. Även i sommar kan man enkelt resa till många sommarevenemang runt om i Finland med tåg, och till de mest populära evenemangen har extra tågavgångar lagts till.

VR Transpoints järnvägstransportvolymer uppgick i maj till cirka 2,2 miljoner ton, vilket är 9 procent mer jämfört med föregående år. Under perioden januari till maj i år har totalt cirka 8,6 miljoner ton gods transporterats med järnväg, vilket är cirka 15 procent mindre än under samma period förra året. I början av året påverkades volymerna avsevärt av politiska arbetskonflikter och svåra vinterförhållanden.

Investeringar i järnvägsinfrastruktur nödvändiga för bättre punktlighet

I maj var 80 procent av fjärrtågen punktliga när punktligheten mättes med fem minuters precision. Nästan hälften av förseningarna i fjärrtrafiken beror på järnvägsrelaterade orsaker, såsom växel- och elfel. Väylävirasto ansvarar för järnvägens underhåll och skick. I maj fördelades förseningarna så här: 47 procent på grund av järnvägen, 30 procent på grund av andra orsaker och 23 procent på grund av VR.

I VR:s närtrafik var punktligheten i maj 96 procent. Förseningarna berodde till 45 procent på järnvägsrelaterade orsaker, till 46 procent på andra orsaker och till 10 procent på VR.

Källa: VR