Skånetrafiken tar över Öresundstågstrafiken

Skånetrafiken blir ensam ansvarig för trafiken över Öresundsbron, till och från Köpenhamn. Foto: Skånetrafiken

Skånetrafiken tar över tågtrafiken till och från Köpenhamn. Ansvaret för sträckan Malmö-Köpenhamn H/Österport delas idag mellan Skånetrafiken och danska DSB. Övertagandet tillåter Skånetrafiken att driva Öresundstågstrafiken som en sammanhållen verksamhet, med endast en trafikoperatör i stället för två.

Det är ett unikt avtal som Region Skåne har ingått med Transportministeriet där Skånetrafiken får ansvara för trafiken till och från Köpenhamn.

– Det är ett stort förtroende vi har fått av Transportministeriet i Danmark. Det ger oss förutsättningar att utveckla trafiken, vilket gynnar hela Öresundsregionen. Därför är det viktigt att vi nu förvaltar detta förtroende och de förutsättningar som avtalet ger, säger Emelie Fredell, affärschef Öresundståg hos Skånetrafiken.

Tågtrafiken över Öresund är en av de viktigaste förutsättningarna för samverkan och fortsatt utveckling av hela Öresundsregionen. Ett sammanhållet system innebär att Skånetrafiken på ett enklare sätt kan analysera, utveckla och förbättra trafiken. Det kommer även att bli bättre styrning och hantering vid trafikstörningar.

Alla tåg kommer att underhållas på samma plats, i den nya Hässleholmsdepån, vilket ger bättre kontroll och ökad effektivitet.

– Det är viktigt att knyta samman Skåne och Danmark till en gemensam arbetsmarknadsregion. Ansvaret för hela sträckan ger oss bättre förutsättningar att skapa ett sömlöst resande över sundet och därmed öka attraktiviteten för pendlarna att välja det hållbara alternativet, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M)