Så kan ny teknik lösa järnvägens kapacitetsknutar

Foto: Voith.

Tekniken som kan lyfta hela det svenska järnvägssystemet finns redan. Med det digitala signal- och säkerhetssystemet ERTMS tillsammans med automatkoppelsystemet DAC öppnas helt nya möjligheter. Enligt branschorganisationen Swedtrain kan en digitalisering som gör att trafiken fullt ut kan köra med ERTMS ge 25 procents bättre kapacitet i Sveriges befintlig järnvägsanläggning. Trots detta rullar godstrafiken fortfarande runt med en teknik som knappast har förändrats på 200 år. Mer om detta finns att läsa i detta nummer av Framtidens Järnväg.

Kapaciteten påverkas också negativt när trafiken måste stoppas, ofta under lång tid, på grund av olyckor. Utryckningsfordon ska kallas till platsen som kan ligga på otillgängliga platser. Med hjälp av kameror på loken som ska identifiera olycksorsaker hoppas man kunna få ner stopptiderna.

Kapacitetsbristerna inom järnvägen är också uppmärksammad av branschorganisationen Tågföretagen, som varnar för att Sverige riskerar att gå miste om tunga industriföretag på grund av undermålig infrastruktur. De skriver i detta nummer: ”Behovet av ett omtag för svensk järnväg är tydligt. Därför är Tågföretagens viktigaste medskick till regeringen inför kommande infrastrukturproposition är att en uppräkning av ramanslaget med 20 procent inte räcker för att både hantera underhållsskulden och säkerställa behovet av mer kapacitet i transportsystemet.”

Medan det går trögt på svensk järnväg är tempot desto högre inom spårtrafik i städerna. Den globala marknaden för metrotåg växer stadigt, med en förväntad årlig tillväxt på 3,1 procent fram till år 2035, enligt en marknadsstudie utförd av konsultbyrån SCI Verkehr. Men det är inte i Europa utvecklingen rusar utan främst i Asien. Mer än 15 procent av alla nya metrosystem byggs för närvarande i Indien. 

Full fart är det också på andra sidan Östersjön där Rail Baltica är under konstruktion. Den nya järnvägen ska integrera hela Baltikums järnvägsnät med det västerländska transportnätverket. Ett spektakulärt projekt på den blivande järnvägslinjen är för närvarande under projektering. Det handlar om en 1,51 kilometer lång, och 40 meter hög, bro över Nerisfloden i Litauen. Bron kommer att bli den längsta i Litauen.