Kreosoten fasas ut med Rundvirke Poles miljövänliga träsliprar

Det svenska järnvägssystemets träsliprar är impregnerade med kreosot. Ett ämne som är klassificerat som cancerframkallande och därigenom ska fasas ut. Nu finns det ett miljö- och hälsovänligt alternativ. Rundvirke Poles tillverkar sliprar träskyddsbehandlade med företagets egen behandling, kallad RVP Repellent.

– De är mycket bättre för miljön, och har likvärdig livslängd som kreosotsliprar, säger Erik Karlsson, vd för Rundvirke Poles.

För 100 år sedan startades tillverkningen av sliprar impregnerade med kreosot vid företagets fabrik i Ludvika. Men när tillverkningen nu firar 100 år läggs kreosoten ned för modernare alternativ.

bild

– I fortsättningen kommer vi bara att sälja järnvägssliprar behandlade med RVP Repellent, säger Erik Karlsson.

Produkten träskyddsbehandlas först med ett vattenbaserat kopparsalt. Därefter behandlas sliprarna med en blandning av mineraloljor och vegetabiliska oljor. Kombination av dessa oljor kapslar in och stabiliserar den viktiga träskyddande kopparn i träfibrerna och minimerar kopparns urlakning. Det får rötskyddet att stanna kvar i produkten och gör att den får en lång livslängd.

Rundvirke Poles utvecklade produkten i 15 år och lanserade den 2018. Utvecklingen skedde i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala. RVP Repellent träskyddsbehandling finns även tillgänglig för trästolpar för kraftöverföring.

– Sliprar behandlade med RVP Repellent är helt fria från gifter och utfasningsmedel. Kopparmedlet som finns i sliprarna är samma som man har i trallen hemma, säger Erik Karlsson.

Rundvirke Poles miljövänliga sliprar finns redan spritt över hela Sverige där järnvägsrälsen går på träsliprar. Största enskilda leveransen som gjorts senaste åren är i området runt Hultsfred. Leveranser rullar även mot Norge. Ledningsstolpar med den nya behandlingen är även intressant för marknader såsom Storbritannien och Irland. Företaget har ett ramavtal med Trafikverket och när sliprar behöver bytas ut är det sliprar med RVP Repellent som ersätter de gamla kreosotsliprarna.

bild

– Det sker oftast vid underhåll av linjer med träsliprar. Det är inte alltid som Trafikverket byter ut alla kreosotimpregnerade sliprar på en sträcka. Om sliparna ser fräscha ut får de vara kvar, säger Erik Karlsson.

Rundvirke Poles utvecklade produkten i 15 år och lanserade den 2018. Utvecklingen skedde i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala. RVP Repellent träskyddsbehandling finns även tillgänglig för trästolpar för kraftöverföring.

– Sliprar behandlade med RVP Repellent är helt fria från utfasningsmedel. Kopparmedlet som finns i sliprarna är samma som man har i trallen hemma, säger Erik Karlsson.

Betongsliprarna används mycket på de större banorna i Sverige, men träsliprar uppgår idag till ca 35% av svensk järnväg och ligger på en stabil nivå och kommer nu framöver att ersättas med mer miljövänliga sliprar. 

– Utöver de självklara miljöfördelarna med ökad träanvändning och koldioxidinlagring är träsliprar även bättre på att fånga upp vibrationer vilket i sin tur leder till mindre störande buller. Därför kan man finna träsliprar inom mer lokala sträckor nära bebyggelse, exempelvis på Stockholms tunnelbanenät eller på Roslagsbanan, säger Erik Karlsson.

bild
www.poles.se