Infranord tar hem femårigt kontrakt för Inlandsbanan

Inlandsbanan AB har tilldelat Infranord drift och underhåll av Inlandsbanan samt tillkommande arbeten med reinvesteringar inom bananläggningen och signalanläggningarna. Foto: Infranord

Infranord har vunnit ett betydelsefullt kontrakt för drift och underhåll av Inlandsbanan. Uppdraget har ett värde på 577 miljoner kronor, exklusive optionsår och tilläggsarbeten. Det nuvarande avtalet löper ut samma datum.

Uppdraget sträcker sig över fem år med start den 1 maj 2025 och inkluderar en möjlighet till förlängning med två år, vilket kan komma att utöka det totala kontraktsvärdet. Infranord har tidigare haft flera liknande uppdrag och bedöms ha den kapacitet som krävs för att upprätthålla och förbättra Inlandsbanans infrastruktur.

Inlandsbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät, särskilt för godstransporter i norra Sverige. Ett väl underhållet järnvägsnät är avgörande för att upprätthålla effektiva transporter och bidra till regionens ekonomiska utveckling. Infranords nya uppdrag innebär ansvar för en rad underhålls- och driftåtgärder som ska säkerställa att banan hålls i gott skick.

Det nya avtalet med Infranord markerar en strategiskt viktig satsning på Inlandsbanans framtid, där långsiktigt underhåll och drift spelar en central roll.

"Inlandsbanan är en viktig del av det svenska järnvägsnätet vilket också har uppmärksammats i samband med Sveriges inträde i Nato samt näringslivets satsningar längs med järnvägen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla anläggningen tillsammans med Inlandsbanan AB", säger Stefan Gustavsson, vd och koncernchef på Infranord.

– Inlandsbanan är på många sätt Norrlands ryggrad och vi är stolta och glada över det förnyade förtroendet som befäster vi vår position i regionen. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Inlandsbanan AB, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Tilldelningsbesluten kan överprövas inom tio  dagar från det att tilldelning meddelats.