-Helsingfors: Ombyggnad av västmetrons kontrollspår och tågens nattförvaringsplats startade väster om Mattby station

Helsingfors västmetro. Kontrollspåret väster om Mattby station. Foto: Länsimetro Oy

Byggandet och testandet av västmetrons avsnitt Stensvik–Mattby väster om Helsingfors har fortskridit så långt att en ombyggnad av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats väster om metrons nuvarande västra ändstation i Mattby kunde inledas. 

Service- och förvaringsplats

När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas som service- och förvaringsplats utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår fram till 20.7.2022. Som entreprenör för arbetet fungerar GRK Infra Oy.

Arbetet orsakar inga störningar i metrotrafiken. Lastning av stenkross och ballast kan orsaka buller i den närmaste omgivningen på Sälvägen och Kaitansvägen. Dessutom kan ett surrande ljud från rökgasfläkten höras i närheten av Distby schakt.

Ny användning

Kontrollspåret väster om Mattby station har använts som service- och förvaringsplats för de trafikerande metrotågen i den västra änden av metrolinjen. När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas för detta utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår fram till 20.7.2022.

 Källa. Länsimetro Oy