Upphandling om nattågstrafik till Europa inledd

SJ:s nattåg till Malmö står på stationen. Foto:SJ:s pressbild, kredit: Kasper Dudzik

Regeringen gav 2020 Trafikverket i uppdrag att genomföra en upphandling för att komma i gång med trafik med nattåg. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringskansliet.

I uppdraget specificeras att trafiken ska omfatta dagliga avgångar från Malmö genom Danmark fram till gränsen mellan Danmark och Tyskland. Trafikverket ska också i den utsträckning det är möjligt verka för att trafiken fortsätter på kommersiella grunder efter gränsen mellan Danmark och Tyskland så att den sammanlagda restiden från Malmö utan byte uppgår till minst åtta timmar, företrädesvis med slutdestination Bryssel.

På motsvarande sätt ska trafiken även omfatta avgångar från Stockholm genom Danmark fram till gränsen mellan Danmark och Tyskland så att den sammanlagda restiden från Stockholm utan byte uppgår till minst 11 timmar, företrädesvis med slutdestination Hamburg. Denna upphandling ska göras för dagliga avgångar förutom på de delar av året och de enstaka dagar som sammanfaller med befintlig kommersiell trafik.

 Om Trafikverket bedömer att en förlängning på kommersiella grunder inte kommer att komma till stånd ska upphandlingen avbrytas.

Trafiken ska påbörjas senast den 1 augusti 2022 och pågå under högst fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Tidsplan för fortsatt arbete:

Enligt uppdraget ska trafiken starta senast 1 augusti 2022, vilket ger ramarna för tidsplanen. För att detta ska vara möjligt kommer i stora drag följande tidsplan att följas:

Överenskommelse med Danmark undertecknades januari 2021. Förfrågningsunderlag gick ut till operatörer januari 2021. Utvärdering av anbud sker i april 2021. Tilldelning av avtal augusti-september 2021. Operatörens förberedelser inför trafikstart augusti 2021-juli 2022.

Trafikstart senast 1 augusti 2022

Denna rapport innehåller en delredovisning av uppdraget.

Snälltågets planer 

Snälltåget kör följande avgångar under 2021:

Avgångar från Sverige onsdagar och lördagar 5 maj –29 september samt alla dagar 11 juni–5 september.

Avgångar från Tyskland onsdagar och lördagar 8 maj –2 oktober samt alla dagar 11 juni–5 september.

Utöver detta planeras avgångar under oktober, allhelgonahelgen (höstlovet) och till julmarknader. Mer information beräknas komma under mars månad.

Tidtabellerna nedan är preliminära och kan behöva ändras med hänsyn till banarbeten.

Tidtabell riktning mot Berlin

Stockholm C

16:20

Södertälje Syd

16:39

Norrköping C

17:45

Linköping C

18:11

Nässjö C

19:10

Alvesta

19:51

Hässleholm C

20:31

Eslöv

20:55

Lund C

21:05

Malmö C

21:55

Høje Taastrup (Köpenhamnsområdet)

22:45

Hamburg Hbf*

05:31

Berlin Hbf*

08:52

*söndag morgon är ankomsten Hamburg Hbf 09.02 och Berlin Hbf 12.24 på grund av ett underhållsarbete på Rendsburger Hochbrücke norr om Hamburg.

 

Tidtabell riktning från Berlin

Onsdagar och lördagar från 31 mars t.o.m. 2 oktober samt dagligen från 11 juni t.o.m. 5 september.

Berlin Hbf

19:02

Hamburg Hbf

23:26

Høje Taastrup (Köpenhamnsområdet)

06:38

Malmö C

07:40

Lund C

09:32

Eslöv

09:44

Hässleholm C

10:07

Alvesta

10:50

Nässjö C

11:30

Linköping C

12:26

Norrköping C

12:52

Södertälje Syd

14:00

Stockholm C

14:20