Slovenien: Grävarbetet fortsätter i Pekeltunneln

Så kommer den slovenska järnvägstunneln i Pekel att se ut i färdigt tillstånd. Illustration: Ministry of Infrastructure of Republic of Slovenia

Arbetet pågår vid järnvägstunneln vid Pekel i Slovenien såväl på norra som södra sidan, med 988 meter grävda på norra sidan och 93 meter på södra sidan. Cirka 450 meter av tunnelns totala schaktlängd på 1530 meter återstår att gräva.

Utöver arbetena i huvudtunnelröret pågår även schaktningsarbeten i räddningstunneln där en 246 meter lång tunnel grävdes ut i början av mars 2022. Utgrävningen av räddningstunneln startade den 19 januari 2022 utifrån och den 26 januari 2022 från tunnelsidan.

Utgrävningsarbetet kommer att utföras med den nya österrikiska tunnelmetoden (NATM). Det utgrävda området av räddningstunneln är 33,90 m². Efter schaktningen monteras den primära underkonstruktionen, bestående av sprutbetong, svetsat stålnät och stödbågar, omedelbart.

Källa: Direktoratet för infrastruktur i Republiken Slovenien