Det första Amtrak Acela Express-tåget lämnade Alstoms produktionslinje

Det första nya Acela-tåget kommer att överföras till TTCI:s testspår i Pueblo, Colorado, i mitten av februari för uthållighetstest. Foto: Amtrak

Inledande tester med de första av 28 höghastighetståg av typ Acela Express-höghastighetståg, som har beställts av Amtrak, har påbörjats vid Alstoms fabrik i Hornell, i delstaten New York.

Alstom levererar 28 tåg för att ersätta den befintliga till åren komna flottan av 20 Acela Express-tågsätt.

Amtrak tilldelade Alstom ett kontrakt i augusti 2016 för leverans av 28 tåg som kommer att ersätta den befintliga flottan av äldre Acela-tåg som har trafikerat den 730 kilometer långa sträckan Boston - New York och Washington DC Northeast Corridor (NEC). Det första tåget förväntas att börja persontrafiken 2021.

Alstom- tillverkade Avelia Liberty-tågen kommer att bestå av två kompakta driftvagnar och nio ledade mellanvagnar. Tågen kan uppnå en högsta hastighet på 300 km/h men kommer att begränsas till maximalt 257 km/h på NEC.

Tågen kommer att vara utrustade med Alstoms energihanteringssystem mot krascher och Tiltronix´s aktiva lutningsteknik. Varje tåg har plats för 378 passagerare, vilket innebär en ökning med 25 procent jämfört med den nuvarande flottan.