Kina vill bygga snabbjärnväg i USA

Kinesiskt höghastighetståg, CRH5. Foto: Wikipedia

Kinesiska bolag erbjuder sig att både bygga och finansiera en stor del av den planerade höghastighetsjärnvägen i Kalifornien, ett projekt som beräknas kosta över 500 miljarder kronor.

Kinesiska bolag erbjuder sig att både bygga och finansiera en stor del av den planerade höghastighetsjärnvägen i Kalifornien, ett projekt som beräknas kosta över 500 miljarder kronor.

Det gigantiska infrastrukturprojektet - som omfattar cirka 130 mil järnväg där tåg ska kunna köra i upp till 350 kilometer i timmen - betraktas som det mest ambitiösa hittills i USA. Men bara drygt 13 miljarder av de cirka 68 miljarder dollar, motsvarande omkring 560 miljarder kronor med dagens valutakurser, som krävs för att finansiera projektet har säkrats, skriver Reuters.

Nu säger sig ett kinesiskt konsortium, i ett 23-sidigt dokument som nyhetsbyrån begärt ut från den myndighet som ansvarar för projektet, vara villigt att stå för både finansiering, design, byggande och upphandling av utrustning. I brevet skriver konsortiet att "ett relativt storskaligt kontrakt" vore "lämpligt och rimligt".

Samtidigt hävdar kineserna att Kalifornien bör skjuta till ytterligare offentlig finansiering, för att blidka privata investerare som hittills varit ovilliga att skjuta till pengar.

Enligt planerna ska snabbtåg trafikera sträckan Los Angeles-San Francisco från och med 2029. Senare ska höghastighetsnätet byggas ut till San Diego och Sacramento.

(TT)