Så förhindras spårspring

Stailgrid förhindrar fotgängare och djur att träda in på spårområdet. Foto: Christer Wiik

Goodrail Sweden AB, utställare på Elmia Nordic Rail, marknadsför och säljer produkter och materiel för järnvägsbranschen. Det är järnvägsövergångar i helgummi, maskiner för underhåll och byggnation av spår och kontaktledningssystem. Under mässan passar bolaget på att lansera Strailgrid, en ny produkt för intrångsskydd, och passagehinder. Antitresspasspanelen består av pyramidformar av olika höjd som hindrar fotgängare och även djur att gena över spåret, gå in i tunnlar med mera.