SJ: ”Sverige måste våga investera både snabbt och mycket”

Pär Helgesson, projektchef på Elmia, diskuterade höghastighetsjärnväg tillsammans med bland andra Mats Johannesson, som är nytillträdd vd på MTR Express. Foto: Elmia

Höghastighetsjärnvägen behövs. Och den behöver byggas såväl snabbt som i ett svep. Det anser Pär Helgesson, projektchef på SJ, som uttalade sig i frågan under ett seminarium på Elmia Nordic Rail.
”Det är dålig hantering av pengarna om avkastningen på de investerade pengarna kommer först om 50 år”

Dagens järnvägsinfrastruktur är både överbelastad och underinvesterad. Därför måste Sverige våga investera både snabbt och mycket. Det menar Pär Helgesson, som var en av föreläsarna under ett seminarium om höghastighetsbanan under Elmia Nordic Rail.

– Vi har en järnvägsinfrastruktur som inte mår särskilt bra och mycket beror på att vi inte har investerat i ny kapacitet på väldigt lång tid. Resultatet innebär att vi har en hårt ansträngd infrastruktur och det är överfullt i systemet. Det behövs ett kapacitetssprång, säger han.

En av anledningarna handlar om den allt snabbare, förväntade befolkningstillväxten som väntar.
– Vi kommer att ha 2–3 miljoner fler invånare som ska resa och försörjas med varor. Nu reser ungefär åtta miljoner på sträckorna Stockholm–Göteborg samt Stockholm–Malmö/Köpenhamn. Utan höghastighetsbana kommer den siffran vara 12 miljoner, bara genom befolkningstillväxt, säger Pär Helgesson och fortsätter:
– Det är den riktiga utmaningen – vilken transportinfrastruktur ska bära den utvecklingen. Vi har ett vägval, och oavsett vilket det blir kommer vi behöva göra stora investeringar i infrastrukturen, säger Pär Helgesson.

Vid en färdig höghastighetsbana räknar SJ med ett resandeunderlag på omkring 20 miljoner resenärer.
– Vi får en möjlighet att rita om Sverigekartan och får en helt annan arbetsmarknadsregion, där 10 miljoner människor finns inom två–tre timmars restid. Det är vår tur att bygga för framtiden och skapa en plattform för tillväxt. Den här storregionen skulle kunna konkurrera med andra liknande regioner, och inte bara i Europa.

Men då gäller det att bygga snabbt och för en hög hastighet, menar Pär Helgesson.
– Bygger man en snutt i taget under 50–60 års tid blir det dyrt. Men bygger vi i stället fokuserat kommer vi i ett helt annat läge. Det är heller ingen bra idé att blanda hastigheter. Det blir både sämre utnyttjande och sämre punktlighet. Kan vi separera snabba och långsamma tåg har vi frigjort mycket kapacitet på stambanorna.

Att det ska investeras – och det rejält – är det dock ingen fråga, enligt Pär Helgesson.
– Det funkar inte att tänka på att antingen rusta upp nuvarande järnväg eller bygga höghastighetsbana. Vi måste göra både och!
Källa: Elmia