Full fart för nya järnvägschefen

Jenny Johansson har varit järnvägschef på AFRY i drygt ett år. Här berättar hon om sitt arbete samt aktuella trender och utmaningar i järnvägsbranschen.

I september 2022 tillträdde Jenny Johansson som affärsområdeschef för järnväg på AFRY. Totalt har hon arbetat på företaget i över tio år i olika roller, bland annat som chef för stora projekt och strategichef inom transportinfrastruktur. Hon har även varit uppdragsledare på Ostlänken.

bild

Hur har det första året som järnvägschef varit?

– Roligt och lärorikt! Vi har många förfrågningar och pågående projekt så det har varit full fart sedan dag ett. Jag har väldigt trevliga kollegor och har lärt känna många nya människor.

Vilka typer av projekt arbetar ni med?

– Det handlar om allt från tidiga studier, utredningar och tillståndsärenden till projektering, drift- och underhållsplaner. Vi har en väldigt bred kompetens inom järnvägssystem och samarbetar ofta med experter från andra teknikområden inom AFRY.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

– Jag försöker entusiasmera och inspirera mina medarbetare. Dels genom att vara uppdaterad om vad som händer på marknaden och i företaget, dels genom att stötta och ge positiv energi när det känns motigt. Jag ska finnas där som bollplank och se till att alla medarbetare känner sig delaktiga. Jag försöker även uppmuntra organisationen att ta sig an nya typer av kunder, samarbeten och projekt.

Vilka trender ser du på järnvägsmarknaden?

– Om vi utgår från Trafikverkets investeringsplaner så ökar investeringarna mest i norra Sverige och i Mälardalsområdet. Vi märker även att flera stora industrisatsningar, framför allt kopplade till den gröna omställningen, förbereder för transporter med järnväg redan i planeringsstadiet. Här kan AFRY gå in som partner för all infrastruktur som kunden behöver för att transportera råvaror, produkter, medarbetare etcetera till och från sina anläggningar. Det är en stor efterfrågan på våra specialister för utredningar och rådgivning inom olika infrastrukturprojekt.

Vilka utmaningar ser du framöver?

– Generellt har järnvägsbranschen en stor utmaning med kompetensförsörjning. Sedan några år tillbaka driver AFRY ett rookieprogram inom samhällsbyggnad för att locka nyutexaminerade medarbetare och ge dem en bra start på karriären. Samtidigt gäller det att behålla och vidareutveckla kompetensen hos våra befintliga medarbetare. En annan utmaning är den pågående digitala omställningen som påverkar både vår verksamhet och samhället i stort.

Järnvägsverksamheten på AFRY ser med tillförsikt på framtiden, tågen är en viktig del av den gröna omställningen och många stora industrier ser järnväg som en naturlig del av sin logistikkedja. Och AFRYs järnvägserbjudande till industrinsektorn har stor bredd och djup expertis, något våra industrikunder uppskattar.

Mer om våra tjänster hittar du HÄR!

bild