Säkra och extremt hållbara plankorsningar

Många plankorsningar är traditionellt fortfarande gjorda av trä vid små korsningar, till exempel för jordbrukstrafik, men även på större vägar. Men på grund av vädrets inverkan ruttnar träet efter bara några år och måste bytas ut regelbundet. Det är därför installations- och demonteringskostnaderna, reparations-kostnaderna och stängningar av sträckan spelar en viktigare roll än anskaffningskostnaderna för själva materialet. Tillgång till avlägsna plankorsningar är ofta mycket tids- och resurskrävande.

Men utan regelbundet underhåll finns det betydande säkerhetsrisker. Defekta brädor kan lossna eller gå sönder och orsaka olyckor. Särskilt med is och snö finns det risk för att fordon och personer fastnar och därför inte kan lämna plankorsningen i tid.

bild
FFU installerad 2022, NR (UK)

Eftersom detta blir mer och mer av en utmaning för järnvägen har man med tiden börjat söka efter mer långvariga, felfria alternativa material. I till exempel Storbritannien och Österrike har man valt samma syntetiskt trä (FFU®), som tidigare framgångsrikt använts för järnvägssliprar, även för plankorsningar. Med standardiserade storlekar är installationen enkel, då samma verktyg som för vanligt trä kan användas. Efter nästan 15 års användning fortsätter plankorsningarna att fungera säkert, är okrossbara och nästan som nya (se plankorsningar på ÖBB nedan). Om så önskas, som i England, kan ytorna göras extra halkfria.

bild
FFU installerad 2009, ÖBB (AT)

De japanska järnvägarna utvecklade slipers från FFU® tillsammans med SEKISUI redan på 1970-talet i syfte att uppnå lägsta möjliga underhållsinsats, maximal livslängd och högsta driftsäkerhet av infrastrukturen. I nästan 44 år har mer än 3 miljoner FFU® slipers varit i bruk världen över utan att en enda behöver bytas ut på grund av ålder.

Materialtester av tillsynsmyndigheter bekräftar en livslängd på minst 50 år, vissa experter bedömer redan att den är betydligt längre.

bild

bild

Kontakt: delfs@sekisui.de                                                           www.sekisui-rail.com