Hur kan växlars livslängd och driftsäkerhet ökas samtidigt som underhållskostnaderna minskar?

Fel på järnvägsväxlar leder ofta till inställda tåg och förseningar och genererar därmed merkostnader och förlorade intäkter för järnvägen och resenärer. Det nödvändiga förebyggande och korrigerande växelunderhållsinsatserna beror bland annat på sliprarnas tillstånd, men också på slitaget på mekaniken, rälsen, spårkorsning och växeltungorna.

Att minska slitaget på järnvägsväxlar, även under de högsta belastningsförhållandena, ökar deras livslängd. Detta kan uppnås genom att öka sliprarnas elasticitet, vilket spelar en avgörande roll vid upptagning av tågets stora krafter för att skydda växelkomponenterna och minska ballastslitage. Arbetskrävande sliparbeten vid korrugering eller flisning eller dyrt byte av spårkorsningar och växeltungor kan minskas om krafterna från tåget i stället fångas upp i slipern.

Livslängden för träslipers, som tidigare har åtagit sig denna viktiga uppgift, kommer dock att minska avsevärt genom förbudet mot kreosotimpregnering i framtiden.

Syntetiska slipers kan ersätta träslipers, men inte all plast är densamma. Skillnader i material har en betydande inverkan på järnvägssäkerhet och slipers livslängd. Det är därför ansvariga infrastukturförvaltare för järnvägar runt om i världen ställer de högsta kraven för detta slipermaterial.

bild

De japanska järnvägarna utvecklade slipers gjorda av syntetiskt trä (FFU) tillsammans med SEKISUI redan på 1970-talet i syfte att uppnå den minst underhållskrävande driften, uppnå maximal livslängd och därmed högsta driftsäkerhet på infrastrukturen. Målet att uppnå de tekniska egenskaperna och positiva egenskaperna av äkta träslipers, inte bara uppnåddes utan överträffades. I nästan 44 år har mer än 3 miljoner FFU slipers varit i bruk världen över utan att en enda behöver bytas ut på grund av ålder. Materialtester från tillsynsmyndigheterna bekräftar en livslängd på minst 50 år, men vissa experter uppskattar redan att den är betydligt längre.

bild

FFU slipers är linjäralastiska och materialstabila även vid -65°C och säkerställer driftsäkerhet även vid urspårningar. Långtidsstudier vid Deutsche Bahn kom fram till att underhållsbehovet för växlar med FFU-slipers är beaktansvärd lägre än med tex. betongslipers (se tabell). FFU är därför ”det” materialalternativet för tillförlitlig, ekonomisk och miljövänlig användning i växlar, på broar och som platta slipers (från 10 cm) i tunnlar.

bild

Kontakt: delfs@sekisui.de                                                           www.sekisui-rail.com

bild