Kinnekullebanan – en järnvägssträcka med överlevnadskraft

Kinnekullebanan har flera gånger utropats till Sveriges vackraste järnvägssträckning.

Kinnekullebanans moderna historia kantas av problem. Banan har i flera omgångar varit nedläggningshotad men har i sista stund räddats från nedläggning. Dessutom har flera utredningar har visat att det finns stora möjligheter att utveckla järnvägssträckningen i västra Skaraborg.

AV PETER HÖÖK FOTO: SJ

I skenet av nya satsningar på järnväg, på pendling och att hela Sverige ska leva så hamnar de tåg som är välfrekventerade av resenärer från glesbygd till tätort i en ny situation. Det som tidigare kallades för olönsamma järnvägssträckor har blivit politiskt opportunt och nu luftas krav på att hela Kinnekullebanan ska upprustas.

Hållbar arbetspendling – ett argument

I dag drivs Kinnekullebanan av Västtrafik som får omfattande kritik för sitt sätt att sköta verksamheten. Västtrafik har haft stora problem med sina åtta Itinotåg de senaste åren. Tidvis har hälften av tågen på sträckan Håkantorp - Gårdsjö varit ur trafik och det krävs att fem av de åtta tågsätten är i drift för att upprätthålla trafiken. Orsaken uppges vara att grundunderhållet varit eftersatt under en längre tid vilket gör att tågen blir kvar länge tid på verkstad.

– På grund av en missbedömning av tidsåtgången av några svårare reparationer var det ett osäkert läge, därför bestämde vi oss för att förlänga reduceringsplanen, säger biträdande affärschef på Västtrafik Pontus Gunnäs till Mariestadstidningen. Osäkerheten kring driften av banan och ofta inställda avgångar gör att många pendlare väljer att ta bilen för att vara säkra på att komma fram i tid till sina arbetsplatser. Johan Apelman, som jobbar bådei Mariestad och Göteborg, flyttade från Mariestad till idyllen Österäng för en tid sedan. En bekväm och hållbar arbetspendling med Kinnekullebanan var ett av argumenten.

– Jag behövde vara i Göteborg vid ett speciellt klockslag, men fick besked om att det inte fanns något säkert sätt. Tyvärr fick det bli bilen välja ett ohållbart alternativ, säger Johan Apelmam till Mariestadstidningen.

Banan är i behov av upprustning

Kritiken mot Västtrafik har varit omfattande och kommunerna längs banan har vid upprepade tillfällen framfört protester mot hur verksamheten bedrivs. De tåg som nu trafikerar banan är avskrivna först 2035, men har en teknisk livslängd till 2030. Samtidigt tyder allt på att de inte kommer hålla ens till 2030. Detta enligt Västtrafiks egna bedömningar. Och det är inte bara tågen som behöver uppgraderas. Själva banan är i dåligt skick och är i behov av upprustning. Men nu har Trafikverket prioriterat bort Kinnekullebanan iden nationella transportplanen vilket skapar protester hos Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Man kräver att de tidigare utlovade pengarna, 500 miljoner kronor, ska läggas tillbaka i den ursprungliga finansieringsplanen. Regionen har i sin egna regionala plan avsatt 75 miljoner kronor som var tänkta att komplettera Trafikverkets 500 miljoner för upprustning av spåren på Kinnekullebanan.

De senaste rapporterna är att en utökad trafik på Kinnekullebanan inte går att åstadkomma med nuvarande antal tvåvagnars itino-tåg. Västtrafik har förordat en indragning av tågen på sträckan Laxå-Örebro. Tågen ska vända i Laxå eller Hallsberg, menar Västtrafik.

Kinnekullebanan, som så många andra lokala järnvägssträckningar, kämpar på för sin överlevnad men i en helt ny trafikpolitisk situation. Nu ska det satsas på fossilfria transporter och Kinnekullebanan kommer med stor sannolikhet att överleva även denna gång