Slussens nya bussterminal i Katarinaberget – ett komplext och storskaligt projekt som står klart vintern 2023

Den nya terminalen delas in i två olika zoner, en för ankomst med plats för sex bussar och en för avgång med sjutton hållplatser.

Som en del av det långsiktiga och storskaliga projektet Nya Slussen anläggs en ny bussterminal inuti Katarinaberget. Bussterminalen blir en väderskyddad dockningsterminal som väntas stå klar vintern 2023. Den nya terminalen tar höjd för befolkningsökningen i Nacka och Värmdö fram till 2050 och kommer främst att nyttjas av Värmdöbussarna.

AV ANNIKA WIHLBORG FOTO: SL, LINK ARKITEKTER

Den nya bussterminalen byggs av Stockholms stad och kommer att ägas och drivas av SL när den står klar. För finansieringen står Stockholms stad, Region Stockholm och staten. Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken. Den kommande bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen.

Dockningsterminal med separat vänthall

Den nya bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ska resultera i en bekvämare, tystare och tryggare resenärsmiljö jämfört med den förra terminalen där resenärerna korsade bussarnas körvägar. Bussterminalen designas för att integreras med pendeltåg och tunnelbanetrafik. Resenären ska kunna göra smidiga och bekväma byten mellan bussar, tåg och tunnelbana utan att behöva lämna stationen. Den nya terminalen delas in i två olika zoner, en för ankomst med plats för sex bussar och en för avgång med sjutton hållplatser. Dessutom planeras tjugo reglerplatser där uppemot tjugo bussar kan stå uppställda mellan turerna. Bussarna kör in och ut ur terminalen via en tunnel på Stadsgårdsleden med tunnelmynningen i nivå med Fotografiska muséet.

bild
Terminalen kommer att kunna nås från flera olika entréer, bland annat från Götgatan och Katarinavägen.
bild
Bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ska resultera i en bekvämare, tystare och tryggare resenärsmiljö jämfört med den förra terminalen där resenärerna korsade bussarnas körvägar.

Utmanande projekt i ett urbaniserat område

Ovanpå tunneln kommer Saltsjöbanans dubbelspår att läggas. Den nya bussterminalen kommer att kunna nås via huvudentrén på Katarinavägen, via Stadsgårdskajen samt via tunnelbanans entré på Götgatan.

Att bygga en bussterminal i ett bergrum i ett starkt urbaniserat område medför självklart många logistiska och byggnadstekniska utmaningar, däribland en kort tidsram för projektering och byggnation, en hög trafikvolym i området samt ett begränsat utrymme för byggande för att kunna upprätthålla full trafikkapacitet. För att möjliggöra anläggningen av bussterminalen inne i Katarinaberget har mycket stora mängder berg sprängts bort.

bild
SL har anlitat en konstnär som kommer att inreda terminalen med stensättning på väggar, tak och golv

Det omfattande sprängningsarbetet är klar

Bergrummen ligger i närheten av befintliga underjordiska strukturer, bland annat en tunnelbanestation, två parkeringsgarage och ett offentligt skyddsrum. Det kräver okonventionella tekniska bergtekniklösningar och avancerade beräkningar. Ytterligare en utmaning är att bygga en anslutning till tunnelbanestationen utan att tågtrafiken stoppas.

–De mycket omfattande sprängningsarbetena är i princip helt klara nu. För närvarande pågår arbete med stomkomplettering samt byggnation av innertak och membran.

Nästa steg är att påbörja arbetet med själva inredningen av terminalen. SL har anlitat en konstnär som kommer att inreda terminalen med stensättning på väggar, tak och golv. Därefter påbörjas det omfattande arbetet med alla de installationer som krävs. Det innefattar alltifrån ventilationssystem till brandskyddssystem, signalsystem, elektronik, hissar och rulltrappor, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Nya Slussen på Stockholms stad.