Ny brolösning i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken

Det vinnande tävlingsbidraget: Kinetik. Bild: Trafikverket

Trafikverket planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg, Dalarna för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra. Målet är att de två nya broarna för väg- och järnvägstrafiken ska öka tillgängligheten, främst för näringslivets transporter. I nuläget tar Trafikverket fram en väg- och järnvägsplan.

Den bro som år 1898 byggdes över Österdalälven vid Oxberg var en kombinerad väg- och järnvägsbro. Nu behöver Trafikverket hitta en ny lösning där väg- och järnvägstrafiken separeras från varandra. Det kan innebära att det blir två nya broar, en för järnvägstrafik i befintligt läge och en för vägtrafik i nytt läge.

Oxbergsbron stängdes av för trafik i november 2016 sedan den hade besiktigats med omfattande skador. Sedan dess finns en provisorisk bro på plats, även den en kombinerad väg- och järnvägsbro. Det passerar två tåg per dag över bron och då går bommarna ner för vägtrafiken.

Arkitekttävlingens vinnare
År 2020 utlyste Trafikverket en arkitekttävling för de två broarna, och 15 oktober 2020 presenterades Kinetik som vinnare. Juryns motivering lyder:

"Kinetik är ett helgjutet förslag, där form, konstruktion och genomförbarhet har vägt lika tungt och vittnar om ett mycket lyckat samarbete mellan arkitekt och konstruktör. De två broarna är utformade som en arkitektonisk helhet och utgör en vacker siluett på håll - men de är också genomarbetade in i minsta detalj och har kvaliteter även i den nära skalan. Järnvägsbrons robusta och enkla stålkonstruktion smälter väl in i omgivande skogslandskap samtidigt som den har potential att bli ett nytt landmärke i bygden. Kinetik är ett gott exempel på hur en järnvägsbro längs en industrijärnväg kan utformas – som ger inspiration till framtida brobyggande i hela Sverige."

Tidsplanen är att projektet preliminärt är klart 2028.

bild
Trafikverket planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra. Bild: Trafikverket

Källa: Trafikverket