Helsingfors bjuder in till marknadsdialog om förnyelse av spårvagnsflottan Artic X34

Upphandlingen om Artic (bilden) omfattar delar för system och delsystem som behövs för underhåll, till exempel: strömförsörjning, huvudswitch, överspänningsskydd, huvudomriktare, hjälpomriktare, drivsystem, strålkastare, fönster- och bakrutespolare, värme- och ventilationssystem, dörrar, vridlager, bromsar, upphängning, drivmotor, ytterbelysning, innerbelysning och golv. Foto: Wikipedia Common Lic, kredit: Alex Hallberg

Helsingfors trafikbolag, Huvudstadsregionens Stadstrafik AB, i dagligt tal förkortat till Stadstrafik AB, (på finska, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy) har publicerat en förhandsinformation i Europeiska unionens officiella tidning. Detta är en regelbunden icke-bindande annons för informationsändamål om marknadsdialogen för reservdelar till Artic X34 (391681-2024).

Huvudstadsregionens Stadstrafik AB, planerar att förnya spårvagnsflottan MLNRV3 (Artic X34 från Škoda) mellan 2026 och 2030, vilket omfattar totalt 70 spårvagnar. För att förbereda den efterföljande upphandlingen av nödvändiga reservdelar och underhållstjänster kommer Stadstrafik AB, att organisera en marknadsdialog.

Syftet med marknadsdialogen

- Huvudsyftet med marknadsdialogen är att identifiera vilka reservdelar och eventuella tjänster som bör upphandlas, säger en talesperson för Stadstrafik AB.

För att anmäla sitt intresse för att delta i marknadsdialogen kan intresserade parter kontakta: pekka.haapakoski@kaupunkiliikenne.fi. Det är viktigt att notera att denna annons inte är en upphandling, utan en meddelande om en marknadsdialog enligt artikel 69 i lagen om upphandling och koncessioner för företag verksamma inom vatten-, energi-, transport- och postsektorerna (lag 1398/2016), som en del av upphandlingsförberedelserna (dvs. en informationsbegäran).

Ingen skyldighet för upphandlingsstart

Marknadsdialogen innebär ingen skyldighet för den offentliga uppdragsgivaren att påbörja upphandlingsförfarandet. Syftet med informationsbegäran är att inleda en dialog om upphandlingsobjektet och att undersöka marknadsaktörernas beredskap att delta i en eventuell upphandling. Deltagare i marknadsdialogen är inte skyldiga att lämna in ett anbud, och utebliven deltagande påverkar inte deras möjlighet att delta i en framtida upphandling. Deltagarna i marknadsdialogen erhåller ingen ersättning.

Källa: EU: s officiella tidning